باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
*{{GamesSport|طناب‌کشی|Events=۱|Format=d}}
}}
 
== کشورهای شرکت کننده ==
براساس آمار رسمی ۲۴ کشور در این دوره از بازی‌های المپیک شرکت کرده‌اند <ref name=athletes_number/> اما نام فقط نام ۲۰ کشور به صورت قطعی ذکر شده است:<ref>{{cite web |title=Paris 1900 - Medal Table |publisher=International Olympic Committee |url=http://www.olympic.org/uk/games/past/table_uk.asp?OLGT=1&OLGY=1900 | archiveurl= http://web.archive.org/web/20080812015904/http://www.olympic.org/uk/games/past/table_uk.asp?OLGT=1&OLGY=1900| archivedate= 12 August 2008}}</ref>
 
{{col-begin|width=50%}}
{{col-break}}
* {{flagIOC|AUS|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|AUT|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|BEL|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|BOH|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|CAN|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|CUB|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|DEN|تابستانی ۱۹۰۰}}
{{col-break}}
* {{flagIOC|FRA|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|GER|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|GBR|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|HUN|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|IND|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|ITA|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|MEX|تابستانی ۱۹۰۰}}
{{col-break}}
* {{flagIOC|NED|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|NOR|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|ESP|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|SWE|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|SUI|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|USA|تابستانی ۱۹۰۰}}
{{col-end}}
 
براساس براساس آمار [[بیل مالون]] تاریخ‌نگار المپیک ۲۸ کشور در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۰۰ شرکت کرده‌اند که کشورهای زیر نیز در مسابقات حضور داشته‌اند.<ref name="Mallon">{{cite book |url=https://books.google.co.uk/books?id=inAwCgAAQBAJ&pg=PA25 | author = Mallon, Bill | year = 1998 | title = The 1900 Olympic Games, Results for All Competitors in All Events, with Commentary | publisher = McFarland & Company, Inc. | location = Jefferson, North Carolina |pages=25–26 | isbn = 978-0-7864-4064-1}}</ref>
* {{flagIOC|ARG|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|GRE|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|HAI|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|IRI|تابستانی ۱۹۰۰|پرشیا}}
* {{flagIOC|LUX|تابستانی ۱۹۰۰}} <ref>The winner of the [[ماراتن|marathon]]—[[Michel Théato]]—was a Luxembourger. However, this was discovered only decades later, and, so, his participation and victory are usually attributed to France.</ref>
* {{flagIOC|PER|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|ROU|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|RU1|تابستانی ۱۹۰۰}}
 
در برخی منابع نیز ورزشکاران کشورهای زیر در این بازی‌ها به رقابت پرداخته‌اند.
* {{flagIOC|BRA|تابستانی ۱۹۰۰}} <ref>Adolphe Klingelhoeffer was the son of a Brazilian diplomat. Although he was born and raised in Paris, he had Brazilian citizenship in 1900 and maintained this citizenship until at least the 1940s per French athletics historian Alain Bouille. As this was discovered in late 2008, his participation is usually attributed to France. [http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/kl/adolphe-klingelhoeffer-1.html]. Accessed 2009-07-22. [http://www.webcitation.org/5iVZTAZr2 Archived] 2009-07-24.</ref>
* {{flagIOC|COL|تابستانی ۱۹۰۰}} <ref>{{cite web |url=http://www.sports-reference.com/olympics/countries/COL/summer/1900/ |title=Colombia at the 1900 Paris Summer Games |publisher=Sports Reference |accessdate=April 14, 2014}}</ref>
* {{flagIOC|NZL|تابستانی ۱۹۰۰}} <ref>{{cite web |url=http://www.sports-reference.com/olympics/countries/NZL/summer/1900/ |title=New Zealand at the 1900 Paris Summer Games |publisher=Sports Reference |accessdate=November 30, 2013}}</ref>
 
== جدول مدال‌ها ==
!colspan=2| مجموع|| ۹۰ || ۹۰ || ۸۸ || ۲۶۸
|}
 
== کشورهای شرکت کننده ==
براساس آمار رسمی ۲۴ کشور در این دوره از بازی‌های المپیک شرکت کرده‌اند <ref name=athletes_number/> اما نام فقط نام ۲۰ کشور به صورت قطعی ذکر شده است:<ref>{{cite web |title=Paris 1900 - Medal Table |publisher=International Olympic Committee |url=http://www.olympic.org/uk/games/past/table_uk.asp?OLGT=1&OLGY=1900 | archiveurl= http://web.archive.org/web/20080812015904/http://www.olympic.org/uk/games/past/table_uk.asp?OLGT=1&OLGY=1900| archivedate= 12 August 2008}}</ref>
 
{{col-begin|width=50%}}
{{col-break}}
* {{flagIOC|AUS|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|AUT|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|BEL|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|BOH|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|CAN|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|CUB|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|DEN|تابستانی ۱۹۰۰}}
{{col-break}}
* {{flagIOC|FRA|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|GER|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|GBR|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|HUN|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|IND|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|ITA|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|MEX|تابستانی ۱۹۰۰}}
{{col-break}}
* {{flagIOC|NED|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|NOR|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|ESP|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|SWE|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|SUI|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|USA|تابستانی ۱۹۰۰}}
{{col-end}}
 
براساس براساس آمار [[بیل مالون]] تاریخ‌نگار المپیک ۲۸ کشور در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۰۰ شرکت کرده‌اند که کشورهای زیر نیز در مسابقات حضور داشته‌اند.<ref name="Mallon">{{cite book |url=https://books.google.co.uk/books?id=inAwCgAAQBAJ&pg=PA25 | author = Mallon, Bill | year = 1998 | title = The 1900 Olympic Games, Results for All Competitors in All Events, with Commentary | publisher = McFarland & Company, Inc. | location = Jefferson, North Carolina |pages=25–26 | isbn = 978-0-7864-4064-1}}</ref>
* {{flagIOC|ARG|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|GRE|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|HAI|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|IRI|تابستانی ۱۹۰۰|پرشیا}}
* {{flagIOC|LUX|تابستانی ۱۹۰۰}} <ref>The winner of the [[ماراتن|marathon]]—[[Michel Théato]]—was a Luxembourger. However, this was discovered only decades later, and, so, his participation and victory are usually attributed to France.</ref>
* {{flagIOC|PER|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|ROU|تابستانی ۱۹۰۰}}
* {{flagIOC|RU1|تابستانی ۱۹۰۰}}
 
در برخی منابع نیز ورزشکاران کشورهای زیر در این بازی‌ها به رقابت پرداخته‌اند.
* {{flagIOC|BRA|تابستانی ۱۹۰۰}} <ref>Adolphe Klingelhoeffer was the son of a Brazilian diplomat. Although he was born and raised in Paris, he had Brazilian citizenship in 1900 and maintained this citizenship until at least the 1940s per French athletics historian Alain Bouille. As this was discovered in late 2008, his participation is usually attributed to France. [http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/kl/adolphe-klingelhoeffer-1.html]. Accessed 2009-07-22. [http://www.webcitation.org/5iVZTAZr2 Archived] 2009-07-24.</ref>
* {{flagIOC|COL|تابستانی ۱۹۰۰}} <ref>{{cite web |url=http://www.sports-reference.com/olympics/countries/COL/summer/1900/ |title=Colombia at the 1900 Paris Summer Games |publisher=Sports Reference |accessdate=April 14, 2014}}</ref>
* {{flagIOC|NZL|تابستانی ۱۹۰۰}} <ref>{{cite web |url=http://www.sports-reference.com/olympics/countries/NZL/summer/1900/ |title=New Zealand at the 1900 Paris Summer Games |publisher=Sports Reference |accessdate=November 30, 2013}}</ref>
 
== نگارخانه ==