تفاوت میان نسخه‌های «بلک متال»

 
== بلک متال در ایران ==
در طول سالهای ۲۰۰۰ به بعد در ایران نیز همچون سایر کشورهای خاورمیانه بندهایی تشکیل شدند که اغلب خصوصیات نیهیلیستی دارند با موسیقی دپرسیو، [[امبینت]] و مینیمال. از گروههای اولیه این سبک در ایران میتوان به ارس، اوینار، اکوه افریتز، سورگ اینکللس و نژند و،نژند، بشنیتار و غیره اشاره کرد که بعضی ازانها هنوز فعالیت میکنند یا تغییر نام داده یا دیسبند شده اند.به دلیل محدودیت هایی که [[جمهوری اسلامی ایران]] برای [[موسیقی هوی متال]] در نظر گرفته است" خصوصا [[بلک متال]]’ بیشتر پرژه های تک نفره در [[بلک متال]] با حداقل امکانات فعالیت می کنند به طوری که بسیاری از انها ایران را ترک کرده و در خارج از کشور به فعالیت می پردازند.
<ref>https://metal-archives.com/lists/IR</ref>
<ref>https://spirit-of-metal.com/liste_groupe.php?recherche_groupe=&lettre=&id_pays_recherche=87&id_style_recherche=0&dateCrea=0&nb_etoile=0</ref>
۱۰

ویرایش