تفاوت میان نسخه‌های «عماد فقیه کرمانی»

جز (ربات: انتقال رده به درخواست Salarabdolmohamadian از رده:شاعران فارسی‌زبان سده هشتم (قمری) به [[:رده:شاعران فارسی‌زبان سده...)
بدین ترتیب ، "عماد فقیه"، در سال ۷۰۵ ه.ق درحالیکه فقط ۱۵ سال سن داشت، به اتفاق برادرش، ادارهٔ امور خانقاه را برعهده گرفت و ضمنا به تحصیلات فقهی خویش نیز ادامه داد.
در کنار تحصیلات، عمادفقیه سرودن شعر را آغاز کرد و از همان سنین جوانی در این زمینه به شهرت رسید.
بیشتر عمر عمادفقیه و دوران اوج شاعری او، مقارن با حکومت دو تن از حُکّام نامدار سلسلهٔ [[آل مظفر]] در کرمان، یعنی: [[امیرمبارزالدین محمّد مظفّر]] و [[شاه شجاع]] (فرزند امیرمبارزالدین محمد ِمظفر)، بود. واین ضمناًدو ویپادشاه ازسخت معاصرانبه بزرگانیعماد چونفقیه [[خواجه حافظ شیرازی]]، [[عبید زاکانی]] و [[خواجوی کرمانی]] محسوبارادت می شدورزیدند و باعماد ایننیز بزرگانبه درشاه ارتباطشجاع بود.محبت بعلاوهویژه ویداشت درو سروده‌هایچونان خویش،مرشد ازاو میانو ِطرف شاعرانمشورت گذشتهاو بیشدر ازمسائل همهمهم بهبود. [[سعدی]] ارادت می ورزید و از وی تقلید می نمود.
[[پرونده:شاه شجاع و عماد فقیه.png|بندانگشتی|عماد فقیه کرمانی در خدمت شاه شجاع، برگرفته از نسخۀ خطی دیوان عماد فقیه موسوم به «نسخۀ آ». هرچند این مینیاتور، بسیار محو است، اما داستان‌هایی که از حسن صورت شاهان و شاهزادگان آل‌مظفر بر سر زبان‌هاست، در چهرۀ شاه شجاع، کاملاً تشخیص‌پذیر است.]]
عماد فقیه همچنین از معاصران بزرگانی چون [[خواجه حافظ شیرازی]]، [[عبید زاکانی]] و [[خواجوی کرمانی]] محسوب می شد و با این بزرگان در ارتباط بود. بعلاوه وی در سروده‌های خویش، از میان ِ شاعران گذشته بیش از همه به [[سعدی]] ارادت می ورزید و از وی تقلید می نمود.
 
شهرت "عمادفقیه کرمانی" در سرودن شعر و مهارت ِ وی در این فنّ به حدی زیاد بود که در مورد وی در تذکرهٔ [[دولتشاه سمرقندی]]، به نقل از [[شیخ آذری]] چنین آمده است :
۴۷

ویرایش