تفاوت میان نسخه‌های «عماد فقیه کرمانی»

بدین ترتیب ، "عماد فقیه"، در سال ۷۰۵ ه.ق درحالیکه فقط ۱۵ سال سن داشت، به اتفاق برادرش، ادارهٔ امور خانقاه را برعهده گرفت و ضمنا به تحصیلات فقهی خویش نیز ادامه داد.
در کنار تحصیلات، عمادفقیه سرودن شعر را آغاز کرد و از همان سنین جوانی در این زمینه به شهرت رسید.
بیشتر عمر عمادفقیه و دوران اوج شاعری او، مقارن با حکومت دو تن از حُکّام نامدار سلسلهٔ [[آل مظفر]] در کرمان، یعنی: [[امیرمبارزالدین محمّد مظفّر]] و [[شاه شجاع]] بود. این دو پادشاه سخت به عماد فقیه ارادت می ورزیدند و عماد نیز به شاه شجاع محبت ویژه داشت و چونان مرشد او و طرف مشورت او در مسائل مهم بود.
[[پرونده:شاه شجاع و عماد فقیه.png|بندانگشتی|عماد فقیه کرمانی در خدمت شاه شجاع، برگرفته از نسخۀ خطی دیوان عماد فقیه موسوم به «نسخۀ آ». هرچند این مینیاتور، بسیار محو است، اما داستان‌هایی که از حسن صورت شاهان و شاهزادگان آل‌مظفر بر سر زبان‌هاست، در چهرۀ شاه شجاع، کاملاً تشخیص‌پذیر است.]]
عماد فقیه همچنین از معاصران بزرگانی چون [[خواجه حافظ شیرازی]]، [[عبید زاکانی]] و [[خواجوی کرمانی]] محسوب می شد و با این بزرگان در ارتباط بود. بعلاوه وی در سروده‌های خویش، از میان ِ شاعران گذشته بیش از همه به [[سعدی]] ارادت می ورزید و از وی تقلید می نمود.
۴۷

ویرایش