تفاوت میان نسخه‌های «تحلیل نیازمندی‌ها»

جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۳۰) +تمیز (۱۴.۹ core): + رده:تحلیل کسب‌وکار)
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB)
 
== بررسی اجمالی ==
از نظر مفهومی ، تجزیه و تحلیل نیازمندی هانیازمندی‌ها شامل سه نوع فعالیت است:
*استخراج نیازمندی ها: (به عنوان مثال منشور پروژه یا تعریف چهارچوب آن)، مستند کردن فرایند کسب و کار در شرایط موجود، و مصاحبه با ذینفعان پروره. برای همین گاهی اوقات با عنوان جمعجمع‌آوری آوری نیازمندی هانیازمندی‌ها نیز نامیده می شودمی‌شود.
* تجزیه و تحلیل نیازمندی ها: بررسی اینکه آیا نیازمندی هاینیازمندی‌های اظهار شده روشن، کامل و بدون ابهام هستند و باهم تناقض ندارند و اقدام برای حل و فصل تناقض هایی که تدریجاً آشکار می شوندمی‌شوند.
*ثبت نیازمندی ها: نیازمندی هانیازمندی‌ها ممکن است با شکلها و روشهایروش‌های مختلف نگهداری شوند اما معمولاً در شکلهای لیست خلاصه، اسناد نوشته شده با ادبیات اداری، [[مورد استفاده]]، داستان کاربر یا مشخصات فرایند باشند.
تجزیه و تحلیل نیازمندی هانیازمندی‌ها می‌تواند یک فرایند طولانی و خسته کنندهخسته‌کننده باشد که در طی آن بسیاری از مهارت هایمهارت‌های روحی و اجتماعی ظریف علاوه بر تجربیات فنی درگیر هستند.
 
=== الزامات موضوعات تجزیه و تحلیل ===
 
== انواع نیازمندی ==
به طوربه‌طور کلی نیازمندی هاینیازمندی‌های سیستم به دو بخش تقسیم می شوندمی‌شوند
 
نیازمندی هاینیازمندی‌های عملکردی که شامل عملکردهای مورد نیاز سیستم می باشدمی‌باشد.
نیازمندی هاینیازمندی‌های غیر عملکردی که شامل معیارهای کیفی، محدودیت و قیود سیستم می باشدمی‌باشد
 
== مقولهٔ تحلیل نیازمندی ==
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش