تفاوت میان نسخه‌های «رابطه علم و دین»

جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB
جز (←‏دیدها: اصلاح فاصله مجازی با استفاده از AWB)
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB)
While separating Roman Catholic from Protestants among Christians proved difficult in some cases, available information suggests that more Protestants were involved in the scientific categories and more Catholics were involved in the Literature and Peace categories.
Atheists, agnostics, and freethinkers comprise 10.5% of total Nobel Prize winners; but in the category of Literature, these preferences rise sharply to about 35%. A striking fact involving religion is the high number of Laureates of the Jewish faith - over 20% of total Nobel Prizes (138); including: 17% in Chemistry, 26% in Medicine and Physics, 40% in Economics and 11% in Peace and Literature each. The numbers are especially startling in light of the fact that only some 14 million people (0.02% of the world's population) are Jewish. By contrast, only 5 Nobel Laureates have been of the Muslim faith-0.8% of total number of Nobel prizes awarded - from a population base of about 1.2 billion (20% of the world‘s population)</ref>]]
رابطه علم و دین از دوران باستان مورد پژوهش بوده استبوده‌است و مورد نظر فیلسوفان، الهیدانان، دانشمندان. دیگران بوده استبوده‌است.
 
علم تجربی به عقل، تجربه گروی و شواهد علمی اذعان و اعتراف می‌کند در حالیکه دین شامل وحی، ایمان و امر مقدس است و به تبیین‌های فلسفی و متافیزیکی که نظر به تحقیق در عالم دارند نیز توجه و اذعان می‌کند. نه دین و نه علم بی تغییر، بی زمان یا ثابت نیستند چرا که هردوی علم و دین تلاش‌های فرهنگی و اجتماعی هستند در فرهنگ‌ها و زبان‌های گوناگون در طول زمان دچار تغییر شده‌اند.<ref>{{Cite book|title=How to Relate Science and Religion: A Multidimensional Model|date=2004|publisher=W.B. Eerdmans Pub. Co.|isbn=0-8028-2823-X|location=Grand Rapids, Mich.|last1=Stenmark|first1=Mikael}}</ref> بیشتر نوآوری‌های فنی و علمی قبل از انقلاب علمی توسط جوامعی صورت گرفته‌اند که توسط سنت‌های دینی سازمان یافته بودند. پیشرو عناصر روش علمی، بی دینان باستان، محققان مسلمان و مسیحی بوده‌اند. راجر بیکن که اغلب به عنوان کسی ارج نهاده می‌شود که روش علمی را صورت بندی کرده است،کرده‌است، یک برادر روحانی فرانسیسی بود
 
حوادثی که در اروپا اتفاق افتاد همچون مورد گالیله، که همراه با انقلاب علمی و دوره روشنگری بود محققانی چون ویلیام دراپر را به فرض نظریه تعارض رهنمون کرد که بر اساس آن علم دین به لحاظ روشی، واقعیت و سیاسی در سرتاسر تاریخ با هم در تعارض بوده‌اند. نظریه تعارض علم و دین باور بسیاری از دانشمندان معاصر همچون ریچارد داوکینز، استیو واینبرگ و کار سگان نیز هست و برخی از خلقت گرایان نیز به نظریه تعارض گرایش دارند. در حالیکه نظریه تعارض در میان عموم مردم مشهور و معروف مانده استمانده‌است در میان بیشتر مورخان علم وجهه خود را از دست داده است.<ref name="Russel, C.A. 2002 7">{{Cite book|title=Science & Religion: A Historical Introduction|publisher=[[انتشارات دانشگاه جانز هاپکینز|Johns Hopkins University Press]]|year=2002|isbn=0-8018-7038-0|page=7|quote=The conflict thesis, at least in its simple form, is now widely perceived as a wholly inadequate intellectual framework within which to construct a sensible and realistic historiography of Western science|author=Russel, C.A.|editor=Ferngren, G.B.}}</ref><ref name="Shapin1996">{{Cite book|title=The Scientific Revolution|publisher=[[University of Chicago Press]]|year=1996|isbn=|page=195|quote=In the late Victorian period it was common to write about the ‘warfare between science and religion’ and to presume that the two bodies of culture must always have been in conflict. However, it is a very long time since these attitudes have been held by historians of science.|author=Shapin, S.}}</ref><ref name="Brooke1991">{{Cite book|title=Science and Religion: Some Historical Perspectives|publisher=[[انتشارات دانشگاه کمبریج|Cambridge University Press]]|year=1991|isbn=|page=42|quote=In its traditional forms, the conflict thesis has been largely discredited.|author=Brooke, J. H.}}</ref><ref>{{Cite book|title=Science & Religion: A Historical Introduction|publisher=[[Johns Hopkins University Press]]|year=2002|isbn=0-8018-7038-0|page=x|quote=... while [John] Brooke's view [of a complexity thesis rather than an historical conflict thesis] has gained widespread acceptance among professional historians of science, the traditional view remains strong elsewhere, not least in the popular mind.|author=Ferngren, G.B.|editor=Ferngren, G.B.}}</ref><ref name="scientists religion">{{Cite journal|title=Conflict Between Religion and Science Among Academic Scientists?|last=Ecklund|first=Elaine Howard|journal=Journal for the Scientific Study of Religion|issue=2|doi=10.1111/j.1468-5906.2009.01447.x|year=2009|volume=48|pages=276–292|author2=Park, Jerry Z.}}</ref><ref>{{Citation|last=Harrison|first=Peter|title=Newton's Apple and Other Myths about Science|url=https://books.google.com/books?id=pWouCwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=newton's+apple+and+other+myths+about+science&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjSkdPPiPrKAhVINSYKHZ5nAj8Q6AEIHDAA#v=onepage&q=newton's%20apple%20and%20other%20myths%20about%20science&f=false|year=2015|pages=195–201|publisher=Harvard University Press|article=That religion has typically impeded the progress of science|editor-last1=Numbers|editor-first1=Ronald L.|editor-last2=Kampourakis|editor-first2=Kostas}}</ref>
 
پذیرش عام واقعیت‌های علمی ممکن است تحت تأثیر دین باشد. بسیاری در ایالات متحده ایده تکامل را از طریق انتخاب طبیعی رد کرده‌اند خاصه زمانی که انسان را مد نظر قرار می‌دهیم. با این وجود آکادمی ملی علوم آمریکا می‌نویسد که"قرینه و شاهد تکامل می‌تواند کاملاً یا ایمان دینی سازگار افتد دیدگاهی رسمی که بیشتر نمایندگان دینی به حمایت از آن برخاسته‌اند.<ref name="nas">{{Cite book|url=http://www.nap.edu/catalog/11876.html|title=Science, Evolution and Creationism|publisher=National Academy of Sciences|year=2008|author=Committee on Revising Science and Creationism: A view fom the National Academy of Sciences and Institute of Medicine of the National Academies}}</ref>
 
== تاریخچه مفاهیم "دین" و "علم" ==
مفاهیم "علم" و "دین" تقریباً مفاهیم تازه‌ای هستند. دین در قرن هفدهم میلادی در میانهٔ استعمارگری و جهانی سازیجهانی‌سازی و نهضت پروتستان ظهور یافت<ref name="Harrison Territories">{{Cite book|title=The Territories of Science and Religion|date=2015|publisher=University of Chicago Press|isbn=0-226-18448-X|last1=Harrison|first1=Peter}}</ref><ref name="Before Religion">{{Cite book|title=Before Religion: A History of a Modern Concept|date=2013|publisher=Yale University Press|isbn=0-300-15416-X|last1=Nongbri|first1=Brent}}</ref><ref name="Japan Religion">{{Cite book|title=The Invention of Religion in Japan|date=2012|publisher=University of Chicago Press|isbn=0-226-41234-2|last1=Josephson|first1=Jason Ananda}}</ref> «علم» در قرن نوزدهم در اثنای تلاش برای تعریف عمل کسانی که طبیعت را مطالعه می‌کردند پدیدار شد<ref name="Harrison Territories">{{Cite book|title=The Territories of Science and Religion|date=2015|publisher=University of Chicago Press|isbn=0-226-18448-X|last1=Harrison|first1=Peter}}</ref><ref name="Cahan Natural Philosophy">{{Cite book|title=From Natural Philosophy to the Sciences: Writing the History of Nineteenth-Century Science|date=2003|publisher=University of Chicago Press|isbn=0-226-08928-2|location=Chicago|editor1-last=Cahan|editor1-first=David}}</ref><ref name="WSACM">{{Cite book|title=When Science and Christianity Meet|date=2003|publisher=University of Chicago Press|isbn=0-226-48214-6|editor2-last=Lindberg|editor2-first=David|location=Chicago|editor1-last=Numbers|editor1-first=Ronald}}</ref> و عبارت «دین و علم» در قرن نوزدهم به سبب بوجود آمدن هر دو مفهوم ظاهر شد.<ref name="Harrison Territories">{{Cite book|title=The Territories of Science and Religion|date=2015|publisher=University of Chicago Press|isbn=0-226-18448-X|last1=Harrison|first1=Peter}}</ref> در قرن نوزدهم بود که عبارت‌های بودیسم، هندوئیسم، تائوئیسم و کنفوسیونیسم پدیدار شد.<ref name="Harrison Territories">{{Cite book|title=The Territories of Science and Religion|date=2015|publisher=University of Chicago Press|isbn=0-226-18448-X|last1=Harrison|first1=Peter}}</ref><ref name="Japan Religion">{{Cite book|title=The Invention of Religion in Japan|date=2012|publisher=University of Chicago Press|isbn=0-226-41234-2|last1=Josephson|first1=Jason Ananda}}</ref> در دوران باستان و در قرون وسطی، ریشه‌های لاتینی علم و دین به عنوان کیفیات درونی فرد یا فضائل فهمیده می‌شدند و هیچ‌گاه بعنوانبه عنوان دکترین‌ها، اعمال یا منابع واقعی معرفت ملاحظه نشده‌اند.<ref name="Harrison Territories">{{Cite book|title=The Territories of Science and Religion|date=2015|publisher=University of Chicago Press|isbn=0-226-18448-X|last1=Harrison|first1=Peter}}</ref>
 
== دیدها ==
انواع تعاملاتی که می‌تواند بین علم و دین به وجود بیاید دسته بندی شده اند، و بنا به گفته عالمان الهیات، کشیش انگلیکان و فیزیک دانفیزیک‌دان [[جان پولکینگورن]] این هااین‌ها هستند: (۱) هم ستیزی و منافات زمینه ها، (۲) استقلال زمینه ها، (۳) هم کلامی بین دو زمینه در جاهایی که هم پوشانی دارند و (۴) ادغام هر دو در یک زمینه.<ref>[[John Polkinghorne]] ''Science and Theology'' SPCK/Fortress Press, 1998. ISBN 0-8006-3153-6 pp. 20–22, following [[Ian Barbour]]
 
'''[[Relationship between religion and science#cite ref-23|Jump up^]]'''
</ref>
 
این سنخ شناسیسنخ‌شناسی مشابه آن هاییآن‌هایی است که توسط عالمان الهیات [[ایان باربور]]،<ref>[https://books.google.com/books?id=4aUPT8fmrbYC&pg=PA2&vq=typology&source=gbs_search_r&cad=1_1&sig=ACfU3U24Iyg68UM2bEY8idn4TyMV4ViJtw Nature, Human Nature, and God], [[Ian G. Barbour]], [[Fortress Press]], 2002, ISBN 0-8006-3477-2</ref> و John Haught استفاده شده اندشده‌اند.<ref>Haught, John F. (1995). ''Science and Religion : From Conflict to Conversation''. Paulist Prees. p. 9. [[International Standard Book Number|ISBN]] [[ویژه:BookSources/0-8091-3606-6|0-8091-3606-6]]. <q>Throughout these pages we shall observe that there are at least four distinct ways in which science and religion can be related to each other: 1) Conflict – the conviction that science and religion are fundamentally irreconcilable; 2) Contrast – the claim that there can be no genuine conflict since religion and science are each responding to radically different questions; 3) Contact – an approach that looks for both dialogue and interaction, and possible "consonance" between science and religion, and especially for ways in which science shapes religious and theological understanding. 4) Confirmation – a somewhat quieter but extremely important perspective that highlights the ways in which, at a very deep level, religion supports and nourishes the entire scientific enterprise.</q></ref> سنخ شناسیشناسی‌های های بیش تریبیشتری را که این رابطه را دسته بندی می کنند، میمی‌کنند، توانمی‌توان میان کارهای دیگر [[فهرست محققان علم و دین|دیگر محققان علم و دین]] مانند الهی‌شناس و زیست‌شیمی‌دان Arthur Peacocke یافت.<ref>''he Sciences and theology in the twentieth century'', [[Arthur Peacocke|Arthur R. Peacocke]] (ed), [[University of Notre Dame]] press, 1981 ISBN 0-268-01704-2, pp. xiii–xv</ref>
 
=== ناسازگاری ===
 
Check date values in: <code>|date=</code> ([[راهنما:CS1 errors#bad date|help]])
</ref> به گفته [[جری کوین]]، نگرش هانگرش‌ها به فرگشت و سطوح تدین در بعضی کشورها، در کنار وجود کتاب هاییکتاب‌هایی که مصالحه بین فرگشت و دین را توضیح می دهند، نشان دهنده این است که مردم در باور هم زمان به هر دو مشکل دارند، بدین ترتیب ناسازگاری را نشان می دهدمی‌دهد.<ref>Jerry Coyne. [http://www.edge.org/3rd_culture/coyne09/coyne09_index.html "Does The Empirical Nature Of Science Contradict The Revelatory Nature Of Faith?"]. Edge. Retrieved 2013-06-16.</ref> 
 
== منابع ==
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش