باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏منابع: ویرایش اولیه
== منابع ==
{{چپ‌چین}}{{refbegin}}
* {{cite book | last = Ahluwalia, | first = Sanjam (2008),|author-link= | title = ''Reproductive Restraints: Birth Control in India, 1877–1947'', | year = 2008 | publisher = University of Illinois Press. | location = | isbn = | ref = harv}}
* {{cite book | last = Baker, | first = Jean H. (2011),|author-link= | title = ''Margaret Sanger: A Life of Passion'', | year = 2011 | publisher = Macmillan, {{ISBN| location = London | isbn = 978-0-8090-9498-1 |en ref = harv}}.
* {{cite book | last = Beisel, | first = Nicola Kay (1998),|author-link= | title = ''Imperiled Innocents: Anthony Comstock and Family Reproduction in Victorian America'', | year = 1998 | publisher = Princeton University Press. | location = | isbn = | ref = harv}}
* Buchanan,{{cite book | last = Paul D| first = Diane B. (1995)|author-link= | title = Controlling Human Heredity: 1865 to the Present (Atlantic| Highlands,year NJ:= 1995 | publisher = Humanities Press, 1995).| location = | isbn = 1573923435 | ref = harv}}
* {{cite book | last = Buchanan, | first = Paul D. (2009),|author-link= | title = ''American Women's Rights Movement: A Chronology of Events and of Opportunities from 1600 to 2008'', | year = 2009 | publisher = Branden Books, {{ISBN| location = | isbn = 978-0-8283-2160-0 |en ref = harv}}.
* {{cite book | last = Chesler, | first = Ellen (1992),|author-link= | title = ''Woman of Valor: Margaret Sanger and the Birth Control Movement in America'', | year = 1992 | publisher = Simon & Schuster, ISBN| location = | isbn = 0-671-60088-5. | ref = harv}}
* {{cite book | last = Cronin, | first = Mary (1996),|author-link= | title = "The Woman Rebel", in ''Women's periodicals in the United States: social and political issues'', Endres,| editor = Kathleen L. (Ed.),Endres | year = 1996 | publisher = Greenwood Press. | location = | isbn = 978-0-8283-2160-0 | ref = harv}}
* {{cite book | last = Cox, | first = Vicki (2004),|author-link= | title = ''Margaret Sanger: Rebel For Women's Rights'', | year = 2004 | publisher = Chelsea House Publications, ISBN| location = | isbn = 0-7910-8030-7. | ref = harv}}
* {{cite book | last = Cullen DuPont, | first = Kathryn (2000),|author-link= | title = "Contraception" in Encyclopedia of women's history in America, | year = 2000 | publisher = Infobase Publishing, (first| booklocation in= America).| isbn = 0-7910-8030-7 | ref = harv}}
* {{cite book | last = Ebadi, | first = Manuchair (2007),|author-link= | title = "Levonorgestrel", in Desk Reference of Clinical Pharmacology, | year = 2007 | publisher = CRC Press, 2007,| p.location 338,= ‎{{ISBN| isbn = 978-1-4200-4743-1 |en ref = harv}}.
* {{cite book | last = Engelman, | first = Peter C. (2011),|author-link= | title = ''A History of the Birth Control Movement in America'', | year = 2011 | publisher = ABC-CLIO, {{ISBN| location = | isbn = 978-0-313-36509-6 |en ref = harv}}.
* {{cite book | last = Engelman, | first = Peter C. (2004),|author-link= | title = "Margaret Sanger", article in ''Encyclopedia of Leadership, Volume 4'', | editors = George R. Goethals, et al. (Eds.)| year = 2004 | publisher = | location = | isbn = | ref = harv}}
* {{cite book | last = Engelman, | first = Peter C. (2001),|author-link= | title = "McCormick, Katharine Dexter", in Encyclopedia of Birth Control, | editors = Vern L. Bullough (Ed.),| year = 2001 | publisher = ABC-CLIO. | location = | isbn = | ref = harv}}
* {{cite book | last = Esser-Stuart, | first = Joan E. (2005),|author-link= | title = "Margaret Higgins Sanger", in Encyclopedia of Social Welfare History in North America, Herrick,| editors = John Herrick and Paul Stuart, Paul| (Eds),year = 2005 | publisher = SAGE. | location = | isbn = | ref = harv}}
* {{cite book | last = Freedman, | first = Estelle B. (2007),|author-link= | title = ''The Essential Feminist Reader'', | year = 2007 | publisher = Random House Digital, Inc.| location = | isbn = | ref = harv}}
* [[Linda{{cite book Gordon| last = Gordon, | first = Linda]] (1976),|author-link= | title = ''Woman's Body, Woman's Right: A Social History of Birth Control in America'', | year = 1976 | publisher = Grossman Publishers, {{ISBN| location = | isbn = 978-0-670-77817-1 |en ref = harv}}.
* {{cite book | last = Gordon, | first = Linda (2002),|author-link= | title = ''The Moral Property of Women: a History of Birth Control Politics in America'', | year = 2002 | publisher = University of Illinois Press, {{ISBN| location = | isbn = 978-0-252-02764-2 |en ref = harv}}.
* {{cite book | last = Hajo, | first = Cathy Moran (2010),|author-link= | title = ''Birth Control on Main Street: Organizing Clinics in the United States, 1916–1939'', | year = 2010 | publisher = University of Illinois Press, {{ISBN| location = | isbn = 978-0-252-03536-4 |en ref = harv}}.
* {{cite book | last = Jackson, | first = Emily (2001),|author-link= | title = ''Regulating reproduction: law, technology and autonomy'', | year = 2001 | publisher = Hart Publishing, {{ISBN| location = | isbn = 978-1-84113-301-0 |en ref = harv}}.
* {{cite book | last = Kersch, | first = Kenneth Ira (2003),|author-link= | title = ''Freedom of Speech: Rights and Liberties under the Law'', | year = 2003 | publisher = ABC-CLIO. | location = | isbn = | ref = harv}}
* [[{{cite book | last = Kennedy | first = David M. Kennedy|author-link= (historian)|Kennedy, David]]title (1970),= ''Birth Control in America: The Career of Margaret Sanger'', | year = 1970 | publisher = Yale University Press, {{ISBN| location = | isbn = 978-0-300-01495-2 |en ref = harv}}.
* [[ریچارد{{cite book لین| last = Lynn, | first = Richard]], (2001),|author-link= | title = ''Eugenics: A Reassessment'', | year = 2001 | publisher = Praeger. | location = | isbn = | ref = harv}}
* {{cite book | last = Lynd, | first = Robert S. ,|author-link= | last2 = Lynd, | first2 = Helen Merrell (1929),|author-link2= | title = ''Middletown: A Study in Modern American Culture,'' | year = 1929 | publisher = Harcourt, Brace & World. | location = | isbn = | ref = harv}}
* {{cite book | last = McBride, | first = Dorothy (2008),|author-link= | title = ''Abortion in the United States: a Reference Handbook'', | year = 2008 | publisher = ABC-CLIO, {{ISBN| location = | isbn = 978-1-59884-098-8 |en ref = harv}}.
* [[Carole{{cite book McCann| last = McCann, | first = Carole Ruth]] (1994),|author-link= | title = ''Birth Control Politics in the United States, 1916–1945 '',| year = 1994 | publisher = Cornell University Press, {{ISBN| location = | isbn = 978-0-8014-8612-8 |en ref = harv}}.
* {{cite book | last = McCann, | first = Carole Ruth (2010),|author-link= | title = "Women as Leaders in the Contraceptive Movement", in ''Gender and Women's Leadership: A Reference Handbook'', | editor = Karen O'Connor (Ed),| year = 2010 | publisher = SAGE, {{ISBN| location = | isbn = 978-1-4129-6083-0 |en ref = harv}}.
* {{cite book | last = Riddle, | first = John M. (1999),|author-link= | title = Eve's Herbs: A History of Contraception and Abortion in the West, | year = 1999 | publisher = Harvard University Press. | location = | isbn = | ref = harv}}
* {{cite book | last = Rose, | first = Melody, ''|author-link= | title = Abortion: A Documentary and Reference Guide'', | year = 2008 | publisher = ABC-CLIO, 2008.| location = | isbn = | ref = harv}}
* {{cite book | last = Speroff, | first = Leon (2010),|author-link= | title = ''A Clinical Guide for Contraception'', | year = 2010 | publisher = Lippincott Williams & Wilkins, {{ISBN| location = | isbn = 978-1-60831-610-6 |en ref = harv}}.
* {{cite book | last = Tierney | first = Helen |author-link= | title = "Contraception", in ''Women's studies encyclopedia, Volume 1'', Helen| Tierneyyear (Ed.),= 1999 | publisher = Greenwood Publishing Group, 1999| location = | isbn = | ref = harv}}
* {{cite book | last = Tone, | first = Andrea (2002),|author-link= | title = ''Devices and Desires: A History of Contraceptives in America'', | year = 2002 | publisher = Hill and Wang, {{ISBN| location = | isbn = 978-0-8090-3816-9 |en ref = harv}}.
* {{cite journal |journal=Margaret Sanger Papers Project Newsletter |url=http://www.nyu.edu/projects/sanger/secure/newsletter/articles/bc_or_race_control.html |title=Birth Control or Race Control? Sanger and the Negro Project |issue=28 |date=14 November 2002|publisher=Margaret Sanger Papers Project |accessdate=25 January 2009}}
* [http://asteria.fivecolleges.edu/findaids/sophiasmith/mnsss43_bioghist.html "Biographical Note", Smith College, Margaret Sangers Papers].Retrieved 15 October 2011.
 
{{refend}}{{پایان چپ‌چین}}