باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|deputy = [[توماس شانون]] {{small|(کفیل)}}{{سخ}}[[John J. Sullivan (American lawyer)|John Sullivan]]
|term_start = ۱ فوریه ۲۰۱۷
|term_end =۱۳ مارس ۲۰۱۸
|predecessor = [[جان کری]]
|successor =
کاربر گمنام