باز کردن منو اصلی

تغییرات

در همین دوران [[صنایع داروسازی|صنعت داروسازی]] پیوسته در حال توسعهٔ روش‌های پیشگیری از بارداری بود. در اوایل سال‌های ۱۹۵۰ یک بشردوست، به نام [[کاترین دکستر مک‌کورمیک]]، منابع مالیِ زیست‌شناسی به نام [[گریگوری گودوین پینکوس]] را فراهم نمود تا وی بتواند به گسترش قرص‌های ضدبارداری بپردازد که در سال ۱۹۶۰ نیز این داروها توسط [[سازمان غذا و دارو آمریکا]] مورد تأیید قرار گرفت.{{sfn|Tone|2002|pp=204–207}}{{sfn|Engelman|2011|pp=170–171}}<ref>Engelman (2011), p. 182 (FDA approval).</ref> این قرص‌ها محبوبیت بسیاری پیدا کردند و تأثیر شگرفی بر جامعه و فرهنگ آن گذاشتند. قرص‌های پیشگیری از بارداری باعث افزایش چشمگیر تعداد محصلین و فارغ التحصیلان زن شد.<ref>{{Cite web|url=http://www.time.com/time/covers/0,16641,1101670407,00.html |title=TIME Magazine Cover: The Pill |publisher=Time.com |date=April 7, 1967 |accessdate=2010-03-20}}{{سخ}}{{Cite journal|author1=Goldin, Claudia |author2=Lawrence Katz |lastauthoramp=yes |year=2002 |title=The Power of the Pill: Oral Contraceptives and Women's Career and Marriage Decisions |journal=Journal of Political Economy |volume=110 |issue=4 |pages=730–770 |doi=10.1086/340778}}</ref> شکل‌های جدیدی از ابزار [[آی‌یودی]] در سال‌های ۱۹۶۰ به بازار معرفی شد و محبوبیت شیوه‌های پیشگیری از بارداری درازمدت قابل بازگشت را افزایش داد.<ref name="slides">{{cite web |last=Lynch |first=Catherine M. |title=History of the IUD |work=Contraception Online |publisher=Baylor College of Medicine |url=http://www.contraceptiononline.org/meetings/IUD/lynch/presentation_text.cfm?cme_activityid=47&showmenu=1 |accessdate=2006-07-09 |archiveurl = https://web.archive.org/web/20060127085615/http://www.contraceptiononline.org/meetings/IUD/lynch/presentation_text.cfm?cme_activityid=47&showmenu=1 <!-- Bot retrieved archive --> |archivedate = 2006-01-27}}</ref>
 
در سال ۱۹۸۲ و در اروپا، داروی [[میفپریستون]] تولید شد که ابتدا جهت پیشگیری از بارداری بود، اما در حال حاضر به همراه [[پروستاگلاندین]] تجویز می‌شود تا باعث سقط جنین در زنان باردار بالای چهار ماه شود.<ref namegroup="RU-486یادداشت">Theاین drugدارو isبه also known asنام RU-486 orیا Mifeprexمیفپرکس نیز شناخته شده‌است.{{سخ}}Mifepristoneمیفپریستون isهنوز stillدر usedروسیه forو contraceptionچین inبرای Russiaپیشگیری andاز Chinaبارداری استفاده می‌شود.</ref>{{sfn| ببینید: Ebadi| (2007|), pp=. 443}}.</ref><ref>{{cite book |author1=Baulieu, Étienne-Émile |author2=Rosenblum, Mort |year=1991 |title=The "abortion pill": RU-486, a woman's choice |publisher=Simon & Schuster |isbn=0-671-73816-X}}{{سخ}}
[http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2005/020687s013lbl.pdf Mifeprex prescribing information (label)]. Retrieved 24 January 2012.{{سخ}}[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/ucm111323.htm Mifeprex (mifepristone) Information]. Retrieved 24 January 2012.{{سخ}}[http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2000/20687appltr.htm FDA approval letter to Population Council]. 28 September 2000. Retrieved 24 January 2012.</ref> برای احتراز از تحریم شدن توسط مصرف‌کنندگانی که با کمک [[جنبش‌های ضد سقط جنین|سازمان‌های ضد سقط جنین]] سازماندهی و بسیج شده بودند، تولیدکننده، حق تولید آمریکایی آن را به ''لابراتوار دنکو'' اهدا کرد که توسط طرفداران سقط جنین تأسیس شده بود. هدف کلی در امان ماندن از تحریم و امکان ادامهٔ توزیع داروی میفپریستون در ایالات متحده بود.<ref>{{cite news |author=Kolata, Gina |date=September 29, 2000 |title=U.S. approves abortion pill; drug offers more privacy and could reshape debate |newspaper=The New York Times |page=A1 |url=https://www.nytimes.com/2000/09/29/us/us-approves-abortion-pill-drug-offers-more-privacy-and-could-reshape-debate.html?pagewanted=all}} Retrieved 15 November 2011.</ref>
 
در سال ۱۹۹۷ سازمان غذا و داروی آمریکا، تجویز [[پیشگیری اضطراری از بارداری]] (که با نام قرص صبح روز بعد هم شناخته می‌شود) را تأیید کرد که در سال ۲۰۰۶ به عنوان [[داروی بدون نسخه]] در دسترس قرار گرفت.<ref group="یادداشت">Theسازمان FDAغذا approvedو theداروی [[Yuzpeآمریکا regimen]]رژیم یوزپه را در سال ۱۹۹۷ inتصویب 1997کرد.{{سخ}}[[لوونورژسترول|Levonorgestrel]] (Planطرح B) wasبه approved,صورت byتجویزی prescriptionدر سال ۱۹۹۹ تایید شد. ببینید: Ebadi (2007), inpp. 1999338.</ref>{{sfn|Ebadi|2007|pp=338}}<ref>[http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2009/ucm149568.htm Updated FDA Action on Plan B (levonorgestrel) Tablets] (press release). 22 April 2009. Retrieved 24 January 2012.{{سخ}}[http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2006/ucm108717.htm FDA Approves Over-the-Counter Access for Plan B for Women 18 and Older] (press release). 24 August 2006. Retrieved 24 January 2012.{{سخ}}The phrase</ref><ref group="morning-after pillیادداشت">عبارت is«قرص aصبح misnomer,روز becauseبعد» itنامی canنامناسب beاست، takenزیرا severalدرصورت daysمصرف afterپس unprotectedاز [[آمیزشچند جنسی|sexualروز intercourse]]از toرابطهٔ haveجنسیِ anمحافظت‌نشده effectنیز، toمی‌تواند reduceبر theکاهش میزانِ ratesبارداریِ ofغیرقابلِ anپیش‌بینی unplannedاثر pregnancyداشته‌باشد.</ref> در سال ۲۰۱۰ میلادی، [[پیشگیری اضطراری از بارداری#روش‌های پیشگیری|الا وان]]، که یک ابزار موثرتر برای پیشگیری از بارداری اضطراری تا پنج روز پس از [[آمیزش جنسی]] محافظت نشده بود، تاییدیه گرفت.<ref group="یادداشت">Theاین drugدارو isبا knownنام as [[ulipristal acetate]] orیا byنام the brand nameتجاری ''ella'' شناخته شده است.{{سخ}}Sankar, Nathan, ''Oxford Handbook of Genitourinary Medicine, HIV, and Sexual Health'', Oxford University Press, 2010, p. 386, {{ISBN|978-0-19-957166-6}}.{{سخ}}[http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/Drugs/ReproductiveHealthDrugsAdvisoryCommittee/UCM217418.pdf ella, ulipristal acetate]. FDA Reproductive Health Drugs Advisory Committee report. 17 June 2010. Retrieved 24 January 2012.{{سخ}}
[http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/022474s000lbl.pdf Prescribing information for ''ella'']. Retrieved 24 January 2012{{سخ}}[http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2010/ucm222428.htm FDA approves ella™ tablets for prescription emergency contraception] (press release). 13 August 2012. Retrieved 24 January 2012.</ref> پنجاه تا شصت درصد مراجعین سقط جنین در شرایطی باردار شده بودند که امکان استفاده از ابزار ضدبارداری اضطراری فراهم بوده‌است.{{sfn|Speroff|2010|pp=153–155}} این ابزارهای پیشگیری از بارداری اضطراری که شامل [[لوونورژسترول|پلن بی]] و [[پیشگیری اضطراری از بارداری#انواع قرص‌ها|الا وان]] می‌شوند میدان جنگ دیگری در [[جنجال آغاز بارداری]] برای نبرد دربارهٔ حقوق باروری به وجود آورده‌اند.{{sfn|Jackson|2001|pp=89}}{{sfn|Gordon|2002|pp=336}} مخالفان این ابزار آن‌ها را گونه‌ای از سقط جنین می‌دانند. به دلیل آن که می‌تواند در توانایی جنین لقاح شده برای [[لانه‌گزینی (جنین انسان)|لانه‌گزینی]] در [[رحم]] تداخل ایجاد کند. در حالی که طرفداران آن‌ها معتقدند که این کار سقط جنین نیست زیرا که فقدان لانه گزینی به معنی آن است که [[بارداری]] هیچگاه آغاز نشده‌است.{{sfn|McBride|2008|pp=67–68}}
 
در سال ۲۰۱۷ دولت [[دونالد ترامپ|ترامپ]] فرمانی اجرایی را صادر کرد که به بیمه گذاران و کارفرمایان اجازهٔ اجتناب از ارائه پیشگیری از بارداری را در صورتی که این عمل مغایر با «اعتقادات دینی» یا «اعتقادات اخلاقی» آن‌ها باشد را می‌دهد. با این حال بعدها در همان سال قاضی فدرال [[وندی بیتلستون]] دستور توقف موقتی اجرای این قانون را توسط دولت ترامپ داد.<ref>{{cite web|url=http://www.mcall.com/news/breaking/mc-nws-pa-judge-birth-control-trump-20171215-story.html|title=Federal judge in Pennsylvania temporarily blocks new Trump rules on birth control|first=The Associated|last=Press|publisher=}}</ref>
 
تأثیرات جنبش پیشگیری از بارداری بر دیگر جنبش‌های حقوق باروری از جمله [[جنبش حقوق سقط جنین ایالات متحده آمریکا|جنبش حقوق سقط جنین]] و روند تاریخی آن در ایالات متحده را می‌توان دید. سازمان‌های تأسیس شده در مدت جنبش پیشگیری از بارداری مانند درمانگاه مارگارت سنگر در اوایل سالهای ۱۹۷۰ میلادی [[فرزندپروری تنظیم‌شده|فدراسیون فرزندپروری تنظیم‌شده آمریکا]] در نیویورک که نخستین درمانگاهی بود که خدمات سقط جنین را ارائه می‌دادند راه را برای این جنبش هموار کردند. نهایتاً در سال ۱۹۷۳ در پروندهٔ [[رو در برابر وید]] و با ارجاع به قانون حریم شخصی حکم دادگاه حق سقط جنین امن و قانونی را در سه ماههٔ اول بارداری تضمین کرد که این حکم به یک قانون بدل شد. با ادامهٔ گسترش قوانین سقط جنین درگیریها بیشتر شد و مخالفان آن موسوم به [[جنبش حامی زندگی ایالات متحده آمریکا]] بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ اعتراضات خود را ادامه دادند. این مخالفتها همچنان در سطوح قانونی و اجتماعی در جریان است.<ref>http://tah.oah.org/november-2016/abolishing-abortion-the-history-of-the-pro-life-movement-in-america/</ref><ref>https://www.plannedparenthood.org/about-us/who-we-are/our-history</ref><ref>https://www.nrlc.org/abortion/history/</ref><ref>https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/01/pro-life-pro-science/549308/</ref> در ۱۹ ژانویهٔ سال ۲۰۱۸ مخالفان سقط جنین تظاهراتی انجام دادند و در مقابل [[کاخ سفید]] دونالد ترامپ برای آن‌ها سخنرانی کرد.<ref>https://www.voanews.com/a/trump-march-for-life/4214992.html</ref>
 
== جستارهای وابسته ==