تفاوت میان نسخه‌های «جنگ ستارگان»

# [[جنگ ستارگان اپیزود دوم: حمله کلون‌ها|اپیزود دوم: حمله کلون‌ها]] (۲۰۰۲)
# [[جنگ ستارگان اپیزود سوم: انتقام سیت|اپیزود سوم: انتقام سیت]] (۲۰۰۵)
# [[سرکش یک سرکش:داستانی از جنگ‌های ستارهجنگ ایستارگان|سرکش یک:داستانی از جنگ ستارگان]] (۲۰۱۶)
# [[جنگ ستارگان (فیلم)|اپیزود چهارم: امیدی تازه]] (۱۹۷۷)
# [[امپراتوری ضربه می‌زند|اپیزود پنجم: امپراتوری ضربه می‌زند]] (۱۹۸۰)