تفاوت میان نسخه‌های «فرهاد قائمیان»

# [[سرزمین کهن]] (۱۳۹۲ کمال تبریزی و سید جمال سید حاتمی) شبکهٔ ۳
# [[تعبیر وارونه یک رؤیا]] (۱۳۹۴ فریدون جیرانی) شبکه یک
# [[هست و نیست (مجموعه تلویزیونی ۱۳۹۶)]] (۱۳۹۶ حسین سهیلی زاده) شبکه دو
 
== جوایز ==
۱۹

ویرایش