تفاوت میان نسخه‌های «محمدرضا سعادتی»

جز
| مکتب =
| آثار =
| همسر = [[ناهید جلال زادهجلال‌زاده]]
| شریک زندگی =
| فرزندان =
 
== زندگی ==
سیدمحمدرضا سعادتی در سال ۱۳۲۳ در [[شیراز]] متولد شد، در خانواده‌ای به سرپرستی پدرش سیدعلی سعادتی که روحانی کم بضاعتیکم‌بضاعتی بود. محمدرضا پس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه در سال ۱۳۴۱ با رتبه ۲ و بورسیه دولتی در [[دانشکده فنی دانشگاه تهران]] پذیرفته و در سال ۱۳۴۵ در رشته مهندسی برق فارغ‌التحصیل شد. او در دوران سربازی به عنوان سپاه ترویج آبادانی و مسکن در [[ایلام]] مشغول کار شد و پس از پایان خدمت وظیفه در سال ۱۳۴۷ به استخدام [[کارخانه ذوب آهن اصفهان]] درآمد. یکسال بعد سعادتی به دایره مهندسی ستاد [[نیروی هوایی]] منتقل شد و دو سال و نیم در آن مرکز به کار پرداخت. همزمان با کمک برادران جلال‌زاده، شرکتی تحت عنوان [[نولکو]] را به ثبت رساند و از طریق جلال‌زاده‌ها با [[مهدی رضایی]] آشنا شد و به عنوان سمپات به همکاری با سازمان مجاهدین خلق پرداخت.
سعادتی یکی از کسانی بود که از ضربه شهریور ۱۳۵۰ ساواک به سازمان مجاهدین که منجر به دستگیری گروه کثیری از نیروهای این گروه شد جان به در برد، اما در اردیبهشت ۱۳۵۱ به دنبال دستگیری [[مهدی رضایی]]، سعادتی نیز به همراه همسرش [[ناهید جلال‌زاده]] دستگیر شدند. سعادتی در دادگاه به حبس ابد محکوم شد و در زندان به گروه [[مسعود رجوی]] پیوست.
 
با به نتیجه نرسیدن لابی‌ها سازمان مجاهدین خلق یکماه پس از دستگیری سعادتی رسماً این موضوع را اعلام نمود و ضمن رد اتهام جاسوسی نسبت به جلوگیری از ملاقات وی با همسرش و عدم دسترسی اش به وکیل اعتراض نمودند. از ۲۵ خرداد ۵۸ تا ۹ تیرماه آن سال سازمان مجاهدین بیش از ۷ اطلاعیه در حمایت از وی صادر نمود که به توجیه عمل او در برقراری ارتباط با شوروی و ادعای شکنجه وی می‌پرداخت. همچنین خانواده‌های هوادار مجاهدین به سرپرستی خانواده رضایی و بدیع زادگان تحصنی را در مقابل [[وزارت دادگستری]] ترتیب دادند و خواستار آزادی سعادتی شدند. این تحصن تنها زمانی خاتمه یافت که آیت‌الله [[سید محمود علایی طالقانی]] اطمینان داد سعادتی بزودی آزاد خواهد شد.<ref>Abrahamian, A. (۱۹۸۹), Radical Islam-The Iranian Mojahedin, Wiltshire, I.B.Tauris & Co</ref>
 
در تیرماه ۵۸ اطلاعیه‌ای با امضای ۴۲ تن از شاعران و نویسندگان چپگرا از جمله [[احمد شاملو]]، [[سیمین بهبهانی]]، [[گلی ترقی]] و...و… منتشر شد و سعادتی را «گروگان آزادی در چنبر تهمت‌ها و افتراهای مرموز» خواندند و خواهان آزادی او شدند.
 
سعادتی خود نیز در نامه‌ای به دادستان کل، خواستار حضور نماینده‌ای از سازمانش شد اما به رغم اشتراک این پیشنهاد از سوی گروه‌های مختلف، از آنجا که بیم دستگیری افراد مراجعه‌کننده می‌رفت و اکبر طریقی هم بعد از مراجعه بازداشت شد، سازمان نماینده خود را به دادگاه وی نفرستاد.<ref>اکبر طریقی که از اعضای سازمان بود و در دادستانی انقلاب اسلامی کار می‌کرد با استفاده از حکم دادستانی انقلاب که به وی اجازه امانت گرفتن پرونده‌های مأموریت اطلاعات ارتش را می‌داد در تاریخ ۲۹ فروردین ۵۸ بطور غیرمجاز اقدام به گرفتن پرونده مقربی نموده و در اختیار سعادتی قرار می‌دهد.
 
== حاشیه‌های پرونده در سالهای بعد ==
[[عبدالکریم لاهیجی]] حقوقدان و وكيلوکیل مدافع سعادتى ،سعادتی، ٣١۳۱ بعد در مصاحبه اىای با راديورادیو فردا گفت: « وقتی که [[محمد رضا سعادتی]] دستگيردستگیر شد من برای شرکت در کنفرانسی در اروپا بودم. .از طريق روزنامهطریق هاروزنامه‌ها مطلع شدم که [[سازمان مجاهدينمجاهدین خلق]] از من تقاضا کرده که وکالت [[محمد رضا سعادتی]] را در ايناین پرونده بپذيرم بپذیرم. وقتی که به [[تهران]] برگشتم [[سید محمود طالقانی|آیت‌الله طالقانی]] هم ( که من وکيلوکیل وی در زمان شاه بودم ) در منزلش به من گفت تو وکالت سعادتی را بپذيربپذیر چون ايناین يکیک اختلاف سياسیسیاسی بينبین [[جمهوری اسلامی]] و [[سازمان مجاهدينمجاهدین خلق]] است و سعادتی قربانی ايناین اختلاف سياسیسیاسی است.»وی میوی افزايدمی‌افزاید: « در ملاقات هايیملاقات‌هایی هم که من با سعادتی می کردممی‌کردم اون به طوربه‌طور کلی ايناین اتهام جاسوسی را رد می کردمی‌کرد و می گفتمی‌گفت کسی که خودش را به اسم خبرنگار به سعادتی معرفی کرده و میمی‌خواسته خواسته يکیک مقدار اطلاعات به آنها بدهد در ارتباط با به قول خودشون مامورانمأموران [[سياسیا]] در ايرانایران و به ايناین اعتبار سعادتی از طرف رهبری سازمان مجاهدينمجاهدین ماموريتمأموریت پيداپیدا می کندمی‌کند با ايناین خبرنگار روس تماس بگيردبگیرد و هيچگونههیچگونه اطلاعاتی هم تا زمان رد و بدل نشده بود . من هرگز نتوانستم پرونده سعادتی را ببينمببینم. چه در زمان دادستانی آذری قمی و چه در زمان دادستانی [[اسدالله لاجوردی]] هر بار که رجوع میمی‌کردم کردم هميشههمیشه بهانه می آوردندمی‌آوردند ومانع از ايناین می شدندمی‌شدند که من پرونده را بخوانم و بالاخره هم من بر اساس صحبت هايیصحبت‌هایی که با سعادتی کردم و يایا مسائلی که در روزنامهروزنامه‌ها ها بود ،بود، مدافعات خود را تنظيمتنظیم کردم و به دادگاه فرستادم . من از طريقطریق يکییکی از دوستانم که اون موقع سفيرسفیر [[الجزايرالجزایر]] در ايرانایران بود و آن موقع به دليلدلیل ميانجیمیانجی گری و امضای قرارداد الجزايرالجزایر بينبین [[ايرانایران]] و [[آمريکاآمریکا]] در پرونده گروگان هاگروگان‌ها قدرت زيادیزیادی داشت ،(اقدام کردم ) و با تلاش هاتلاش‌ها و کوشش هايیکوشش‌هایی که اون کرد و گفتگوهايیگفتگوهایی که با [[سید محمد حسینی بهشتی]] رییسرئیس [[ديواندیوان عالی کشور]] و بالاترينبالاترین مقام قضايیقضایی وقت [[جمهوری اسلامی]] داشت ،داشت، بهشتی را متقاعدکرده بود که به هر حال اين طوراین‌طور به جنگ سياسیسیاسی علنی با رهبری مجاهدينمجاهدین نروند و سعادتی را به ۱۰ سال زندان محکوم کردند ولی در سال بعد (۱۳۶۰) و پس از ماجرای انفجار [[حزب جمهوری اسلامی]] و در روزهايیروزهایی که متاسفانهمتأسفانه هر روز ۳۰-۴۰۳۰–۴۰ نفر را در [[زندان اويناوین]] اعدام می کردند ،می‌کردند،
[[اسدالله لاجوردی]] که کينهکینه شخصی با [[مجاهدينمجاهدین]] و سعادتی داشت، بعد از ترور [[محمد کچویی]] رييسرئیس [[زندان اويناوین]] ، برای [[محمد رضا سعادتی]] پرونده مجددی درست کرد و به اتهام اينکهاینکه سعادتی در ايناین ترور دست داشته ،داشته، وی را محاکمه و اعدام کردند.»[https://www.radiofarda.com/amp/2222953.html]
 
[[مصطفی تاج‌زاده]] در مصاحبه با [[روزنامه شرق]] می‌گوید:
 
"… سعادتی به جرم جاسوسی دستگیر شد و به چند سال زندان محکوم شد. اما پس از شهادت [[محمد کچویی]] در زندان مشخص شد که فردی که کچویی را ترور کرده یعنی آقای کاظم افجه‌ای از طریق سعادتی جذب سازمان شده و این ترور را صورت داده بود. منتها نکته مهم این بود که سعادتی...سعادتی… مخالف مشی مسلحانه بود...بود… و نباید وارد فاز مسلحانه شد.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940511000211 |عنوان=بازخوانی پرونده دستگیری و اعدام محمدرضا سعادتی | ناشر =خبرگزاری فارس |تاریخ = |تاریخ بازبینی= }}</ref> <ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.tarikhirani.ir/fa/events/3/EventsList?Page=&Lang=fa&EventsId=441&Action=EventsDetail |عنوان=محمدرضا سعادتی به ۱۰ سال حبس محکوم شد | ناشر =تاریخ ایرانی |تاریخ = |تاریخ بازبینی= }}</ref>
 
... تز رجایی این بود که با زنده ماندن سعادتی می‌توان در سازمان خط فعالیت سیاسی را به جای فاز نظامی تقویت کرد یا باعث ایجاد انشعابی در سازمان شد که بعدها به سوی فعالیت مسلحانه سوق داده نشوند و معتقد بود اگر چنین اتفاقی بیفتد برای ما مقابله سیاسی با مجاهدین خلق در درازمدت بهتر از وارد شدن به فاز مسلحانه و فعالیت غیرقانونی سازمان است.
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:سعادتی، محمدرضا}}
 
[[رده:اعدام‌شدگان اهل ایران در زمان جمهوری اسلامی]]
[[رده:اعدام‌شدگان محکوم‌شده در دادگاه انقلاب اسلامی]]