باز کردن منو اصلی

تغییرات

افزودن
{{!}}-
}}
{{#if: {{{تأثیرگرفته از|<noinclude>-
</noinclude>}}} |
{{!}} colspan="3" align="center" {{!}}{{Collapsible list
| expand = {{{expand|}}}
| title = متأثر از
| frame_style = border:none; padding:6px 0 6px 0;
| list_style = text-align:center;
| 1 = {{{تأثیرگرفته از}}}
}}
{{!}}-
}}
{{#if: {{{تأثیرگذار بر|<noinclude>-
</noinclude>}}} |
{{!}} colspan="3" align="center" {{!}}{{Collapsible list
| expand = {{{expand|}}}
| title = اثرگذار بر
| frame_style = border:none; padding:6px 0 6px 0;
| list_style = text-align:center;
| 1 = {{{تأثیرگذار بر}}}
}}
{{!}}-
}}
 
{{#if: {{{اساتید|<noinclude>-</noinclude>}}} |
{{!}}'''استادان'''