تفاوت میان نسخه‌های «اسفندیار رحیم مشایی»

{{جعبه توالی|قبل=[[علی سعیدلو]]|عنوان=[[نهاد ریاست‌جمهوری ایران#فهرست سرپرستان نهاد|سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری]]|سال‌ها=۱۳۸۸ – ۱۳۹۰|بعد=[[حمید بقایی]]}}
{{جعبه توالی|قبل=[[عبدالرضا شیخ‌الاسلامی]]|عنوان=[[دفتر رئیس‌جمهور ایران#فهرست رئیسان|رئیس دفتر رئیس‌جمهور]]|سال‌ها=۱۳۸۸ – ۱۳۹۱|بعد=[[میرحسن موسوی]]}}
{{S-dip}}
{{S-new}}
{{S-ttl|عنوان=رئیس دبیرخانه [[جنبش عدم تعهد]]|سال‌ها=۱۳۹۱ – ۱۳۹۲}}
{{S-aft|بعد={{پرچم ایران}} [[اکبر ترکان]]}}
{{جعبه پایانی}}