باز کردن منو اصلی

تغییرات

=== فرزندپروری تنظیم‌شده ===
{{اصلی|فرزندپروری تنظیم‌شده}}
پروندهٔ بستهٔ الحاقی دادگاه ۱۹۳۶ مشهور به ''وان پکیج'' موجب شد تا دو سازمان پیشگیری از بارداری و درمانگاه تحقیقات بالینی با یکدیگر متحد شوند تا بتوانند دفاعیه موفقیت‌آمیزی داشته باشند.{{sfn|Engelman|2011|pp=170–171}} رهبران هر دو گروه آن را موقعیت مساعد جهت ادغام دو سازمان یافتند؛ بنابراین در سال ۱۹۳۷ [[شورای پیشگیری از بارداری آمریکا]] (BCCA) تحت رهبری سنگر تأسیس شد تا این اتحاد را شکل دهد.<ref>{{Cite web |url= https://www.nyu.edu/projects/sanger/aboutms/organization_bcca.php|title=About Sanger: Birth Control Organizations; Birth Control Council of America|publisher= New York University|date= |access-date= March 20, 2018|archive-url= |archive-date= |dead-url= }}</ref>{{sfn|Engelman|2011|pp=171}}<ref>NYU{{Cite Margaretweb Sanger Papers|url= Project [httphttps://www.nyu.edu/projects/sanger/secure/aboutms/organization_bcca.htmlphp|title=About Sanger: Birth Control Organizations; "Birth Control Council of America".]|publisher= RetrievedNew 12York OctoberUniversity|date= 2011.|access-date= March 21, 2018|archive-url= |archive-date= |dead-url= }}</ref> این تلاش‌ها موجب شد تا نهایتاً دو سازمان در سال ۱۹۳۹ تحت عنوان [[فرزندپروری تنظیم‌شده|فدراسیون پیشگیری از بارداری آمریکا]] ادغام بشود.<ref>[http{{Cite web |url= https://www.nyu.edu/projects/sanger/secure/aboutms/organization_ppfa.htmlphp|title=About NYUSanger: MargaretBirth SangerControl PapersOrganizations; Project].Planned RetrievedParenthood 12Federation Octoberof 2011.America|publisher= New York University|date= |access-date= March 21, 2018|archive-url= |archive-date= |dead-url= }}{{سخ}}Date of merger recorded as 1938 (not 1939) in: O'Connor, Karen (2010), ''Gender and Women's Leadership: A Reference Handbook'', p. 743. O'Connor cites Gordon (1976).</ref> با وجود آن که سنگر همچنان نقش رهبر را داشت اما دیگر قدرت پیشین سال‌های ابتدایی جنبش را نداشت و در سال ۱۹۴۲ نیروهای محافظه‌کاری که اکثریت را در سازمان داشتند، نام این سازمان را به [[فرزندپروری تنظیم‌شده]] تغییر دادند نامی که سنگر به دلیل دارا بودن [[حسن تعبیر]] زیاد، به آن اعتراض داشت.{{sfn|Chesler|1992|pp=393}}{{sfn|Engelman|2011|pp=178–179}}<ref>[{{Cite web |url= http://www.nyufampeople.educom/projects/sanger/secure/aboutms/organization_ppfa.htmlcat-margaret-sanger_5|title=Margaret MSSanger Papers: Plannedbiography|publisher= Parenthood]fam (retrievedpeople|date= 14|access-date= OctoberMarch 2011).21, 2018|archive-url= |archive-date= |dead-url= }}</ref>
 
جنبش قانونی کردن پیشگیری از بارداری هم‌زمان با تأسیس سازمان فرزندپروری تنظیم‌شده به آهستگی به نتیجه رسید.{{sfn|Engelman|2011|pp=181–186}} در سال‌های ۱۹۴۲ بیش از ۴۰۰ سازمان پیشگیری از بارداری در آمریکا وجود داشت. پیشگیری از بارداری کاملاً توسط حرفهٔ پزشکی مورد پذیرش قرار گرفته بود و قوانین ضد پیشگیری از بارداری کامستاک (که همچنان کتبی باقی مانده) وجود داشت، اما به ندرت اجرا می‌شد.{{sfn|Engelman|2011|pp=171}}