باز کردن منو اصلی

تغییرات

تست
=== فرزندپروری تنظیم‌شده ===
{{اصلی|فرزندپروری تنظیم‌شده}}
پروندهٔ بستهٔ الحاقی دادگاه ۱۹۳۶ مشهور به ''وان پکیج'' موجب شد تا دو سازمان پیشگیری از بارداری و درمانگاه تحقیقات بالینی با یکدیگر متحد شوند تا بتوانند دفاعیه موفقیت‌آمیزی داشته باشند.{{sfn|Engelman|2011|pp=170–171}} رهبران هر دو گروه آن را موقعیت مساعد جهت ادغام دو سازمان یافتند؛ بنابراین در سال ۱۹۳۷ [[شورای پیشگیری از بارداری آمریکا]] (BCCA) تحت رهبری سنگر تأسیس شد تا این اتحاد را شکل دهد.<ref>{{Cite web |url= https://www.nyu.edu/projects/sanger/aboutmsپک/organization_bcca.phpبن|title=About Sanger: Birth Control Organizations; Birth Control Council of America|publisher= New York University|date= |access-date= March 20, 2018|archive-url= |archive-date= |dead-urlک=About Sanger}}</ref>{{sfn|Engelman|2011|pp=171}}<ref>{{Cite web |url= https://www.nyu.edu/projects/sanger/aboutms/organization_bcca.php|title=About Sanger: Birth Control Organizations; Birth Control Council of America|publisher= New York University|date= |access-date= March 21, 2018|archive-url= |archive-date= |dead-url= }}</ref> این تلاش‌ها موجب شد تا نهایتاً دو سازمان در سال ۱۹۳۹ تحت عنوان [[فرزندپروری تنظیم‌شده|فدراسیون پیشگیری از بارداری آمریکا]] ادغام بشود.<ref>{{Cite web |url= https://www.nyu.edu/projects/sanger/aboutms/organization_ppfa.php|title=About Sanger: Birth Control Organizations; Planned Parenthood Federation of America|publisher= New York University|date= |access-date= March 21, 2018|archive-url= |archive-date= |dead-url= }}{{سخ}}Date of merger recorded as 1938 (not 1939) in: O'Connor, Karen (2010), ''Gender and Women's Leadership: A Reference Handbook'', p. 743. O'Connor cites Gordon (1976).</ref> با وجود آن که سنگر همچنان نقش رهبر را داشت اما دیگر قدرت پیشین سال‌های ابتدایی جنبش را نداشت و در سال ۱۹۴۲ نیروهای محافظه‌کاری که اکثریت را در سازمان داشتند، نام این سازمان را به [[فرزندپروری تنظیم‌شده]] تغییر دادند نامی که سنگر به دلیل دارا بودن [[حسن تعبیر]] زیاد، به آن اعتراض داشت.{{sfn|Chesler|1992|pp=393}}{{sfn|Engelman|2011|pp=178–179}}<ref>{{Cite web |url= http://www.fampeople.com/cat-margaret-sanger_5|title=Margaret Sanger : biography|publisher= fam people|date= |access-date= March 21, 2018|archive-url= |archive-date= |dead-url= }}</ref>
 
جنبش قانونی کردن پیشگیری از بارداری هم‌زمان با تأسیس سازمان فرزندپروری تنظیم‌شده به آهستگی به نتیجه رسید.{{sfn|Engelman|2011|pp=181–186}} در سال‌های ۱۹۴۲ بیش از ۴۰۰ سازمان پیشگیری از بارداری در آمریکا وجود داشت. پیشگیری از بارداری کاملاً توسط حرفهٔ پزشکی مورد پذیرش قرار گرفته بود و قوانین ضد پیشگیری از بارداری کامستاک (که همچنان کتبی باقی مانده) وجود داشت، اما به ندرت اجرا می‌شد.{{sfn|Engelman|2011|pp=171}}
* {{cite journal |journal=Margaret Sanger Papers Project Newsletter |url=http://www.nyu.edu/projects/sanger/secure/newsletter/articles/bc_or_race_control.html |title=Birth Control or Race Control? Sanger and the Negro Project |issue=28 |date=14 November 2002|publisher=Margaret Sanger Papers Project |accessdate=25 January 2009}}
* [http://asteria.fivecolleges.edu/findaids/sophiasmith/mnsss43_bioghist.html "Biographical Note", Smith College, Margaret Sangers Papers].Retrieved 15 October 2011.
* {{Cite web |ref={{harvid|About Sanger}} |url= https://www.nyu.edu/projects/sanger/aboutms/organization_bcca.php|title=About Sanger: Birth Control Organizations; Birth Control Council of America|publisher= New York University|date= |access-date= March 20, 2018|archive-url= |archive-date= |dead-url= }}
{{refend}}{{پایان چپ‌چین}}