تفاوت میان نسخه‌های «خسرو چهارم»

جز
جز (←‏top: اصلاح متن با استفاده از AWB)
| عنوان = شاهنشاه [[ساسانی]]
| تصویر = FarrokhHormizdVCoin.jpg
| زیرنویس تصویر =
| دوران = (۶۳۰ تا ۶۳۲ میلادی)
 
| پیش از = [[یزدگرد سوم]]<ref>{{پک|پاکزادیان|۱۳۸۴|ف=تاریخ و گاهشماری در سکه‌های ساسانی|ص=۲۷۰}}</ref>
| پس از = [[هرمز ششم]]<ref>{{پک|پاکزادیان|۱۳۸۴|ف=تاریخ و گاهشماری در سکه‌های ساسانی|ص=۲۷۰}}</ref>
| پدر =
| مادر =
| فرزندان =
| دین = [[زرتشتی]]
| امضاء =
در [[تاریخ طبری]] آمده‌است، فرخزاد خسرو هنگامی که [[شیرویه]] برادران خود را می‌کشت به یکی از بزرگان پارسی بنام زاذی پناه برد. زاذی در منطقهٔ [[نصیبین]] در محلی بنام دژسنگ، به کار اسیران می‌رسید. وی فرخزاد خسرو را به [[تیسفون]] آورده و فرخزاد بمدت کوتاهی پادشاهی کرد. بعد از وی [[یزدگرد سوم]] بپادشاهی رسید.<ref>{{پک|طبری|۱۳۶۲|ک=تاریخ طبری|ص=۷۸۴}}</ref>
 
در [[تاریخ بلعمی]] آمده‌است، مردی دیگر از [[نصیبین]] به پادشاهی به [[تیسفون]] آوردند که نام او فرخزاد خسرو و از فرزندان خسرو بود، از دست [[شیرویه]] گریخته و زنده مانده بود. او را به پادشاهی نشاندند ولی ملک سامان نگرفت. او را نیز بکشتند و پس از او، هیچکسهیچ‌کس را نیافتند که شایسته پادشاهی باشد. همچنان متحیر بودند تا یزدگرد، پسر شهریار را که در [[اصطخر|استخر]] پارس، پنهان بود، به پادشاهی برگزیدند.<ref>{{پک|بلعمی|۱۳۵۳|ک=تاریخ بلعمی|ص=۱۲۰۹}}</ref>
 
[[ثعالبی]] نوشته استنوشته‌است آزرمیدخت را برادر خردسالی بود، بنام فرخزاد، چون او پس از کشته شدن خسرو پرویز، هنوز کودک بود، [[شیرویه]] در زنده ماندن او زیانی برای خود ندید و او را نکشت.نکشت؛ بنابراین او زنده ماند و پس از آزرمیدخت به پادشاهی رسید تا اینکه یکی از بزرگان ناخشنود او را کشت.<ref>{{پک|پورداوود|۱۳۴۳|ک=آناهیتا، پنجاه گفتار پورداوود|ص=۳۷۵}}</ref>
 
== نظریه یکسان ندانستن خسرو چهارم و فرخزاد خسرو ==
[[ملک ایرج مشیری]] خسرو چهارم و فرخزاد را دو شاه جداگانه دانسته و نوشته است،نوشته‌است، از خسرو چهارم جز نام یا همان سکه چیزی نمی‌دانیم و احتمالاً در قسمتی از [[امپراتوری ایران]] سلطنت کرده‌است و سکه‌های او را تا سال هفتم شناسایی کرده‌است. سپس نوشته‌است پس از [[آزرمیدخت]]، فرخزاد خسرو یکی از نوادگان [[خسرو پرویز]]، در تیسفون تاج سلطنت بر سر نهاد. بزرگان شاهنشاهی نوهٔ دیگر خسرو پرویز یعنی پسر شهریار را کودکی بیش نبود و در استخر میهن اصلی ساسانیان می‌زیست به عنوان شاهنشاه انتخاب نمودند. اطرافیان یزدگرد به کمک رستم فرخزاد به تیسفون حمله برده و فرخزاد خسرو را به قتل رسانیدند. در نتیجه پایتخت برای به تخت نشاندن یزدگرد تسخیر شد و او بر تخت نشست.<ref>{{پک|مشیری|اسفند ۱۳۵۲|ک=نشریه انجمن فرهنگ ایران باستان|ص=۳۴}}</ref>
 
== پانویس ==
* {{یادکرد کتاب |نام خانوادگی=بلعمی|نام=ابوعلی محمد بن محمد|پیوند نویسنده=ابوعلی بلعمی|کتاب= تاریخ بلعمی|سال=۱۳۵۳|ناشر=کتابفروشی زوار|شهر=تهران}}
* {{یادکرد کتاب |نام خانوادگی=طبری|نام=محمد بن حریر|پیوند نویسنده=محمد بن جریر طبری |کتاب= تاریخ طبری، جلد دوم|ترجمه=ابولقاسم پاینده|سال=۱۳۶۲|ناشر=انتشارات اساطیر|شهر=تهران}}
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی =مشیری | نام =ملک ایرج| عنوان = سکه‌های ساسانی| ژورنال =نشریه انجمن فرهنگ ایران باستان | شماره =۱۵ | سال =اسفند ۱۳۵۲}}
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی =آورزمانی | نام =فریدون| عنوان = بررسی سکه‌های ساسانی| ژورنال =ماهنامهٔ فروهر| مکان = تهران| ناشر =سازمان انتشارات فروهر| شماره = ۳۲۲ | سال =آذر و دی ۱۳۶۹}}
 
{| align="center" cellpadding="2" border="2"
|-
| width="30%" align="center" | پادشاه پیشین:{{سخ}}'''[[هرمز ششم]] (هرمز پنجم)'''
| width="40%" align="center" style="background: #00BFFF; color: white;" |'''خسرو چهارم'''{{سخ}}'''[[فهرست شاهان ایران|شاهنشاه ایران]]'''
۶۳۱ - ۶۳۲۶۳۱–۶۳۲ میلادی
| width="30%" align="center" | جانشین:{{سخ}}'''[[یزدگرد سوم]]'''
|}
{{شاهان ساسانی}}