رده:امپراتوری استعماری فرانسه در ۱۷۲۸ (میلادی): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
[[رده:امپراتوری استعماری فرانسه در سال‌های سده ۱۸ (میلادی) در امپراتوری استعماری فرانسه]]
[[رده:تاریخ استعمارگری فرانسه در دهه ۱۷۲۰ (میلادی)]]
[[رده:۱۷۲۸ (میلادی) بر پایه کشور]]