باز کردن منو اصلی

تغییرات

[[پرونده:1926BirthControl.jpg|بندانگشتی|upright|alt=A newspaper advertisement selling birth control products. A woman's head is shown, with text underneath.|یک تبلیغ مربوط به پیشگیری از بارداری از سال ۱۹۲۶]]
 
پس از گشایش دفتر تحقیقات بالینی در سال ۱۹۲۳۱۹۲۳، بحث عمومی دربارهٔ پیشگیری از بارداری عادی‌تر و معمول‌تر شد و اصطلاح «پیشگیری از بارداری» در زبان عامه و محاورهٔ کشور تثبیت شد.{{sfn|Engelman|2011|pp=141–142}} از صدها مجله و روزنامهٔ دههٔ ۱۹۲۰ که به مسئله پیشگیری از بارداری پرداخته بودند،پرداخته‌بودند، بیش از دو سوم آن‌ها به نفع پیشگیری از بارداری و در طرفداری از آن بودند.{{sfn|Engelman|2011|pp=142}} در دسترس بودن لوازم پیشگیری از بارداریبارداری، نشانگر پایان دوران سختگیرانهٔ اخلاقی دورهدورهٔ ویکتوریا بود و باعث ظهور جامعه‌ای انعطاف پذیرترانعطاف‌پذیرتر نسبت به مسائل جنسی شد. از دیگر عواملی که باعث ایجاد هنجارهای جدید جنسی گردید، می‌توان به افزایش جابه‌جایی که توسط اتومبیل میسر شدهشده‌بود بود و زندگی شهری ناشناس و همچنین رضایت و شادی پس از جنگ اشاره کرد.{{sfn|Engelman|2011|pp=142}} در سال ۱۹۲۵ گروهی از جامعه شناسانجامعه‌شناسان بر پایهٔ [[مطالعات میدل‌تاون| نظرسنجینظرسنجی‌ای که از زنان در شهر مونسی، ایندیانا]] انجام گرفته بود،گرفته‌بود، دریافتند که تمامی زنان [[طبقه فرادست]] و بیش از ۸۰ درصد زنان [[طبقه کارگر]] پیشگیری از بارداری را تأیید و از آن حمایت می‌کنند.{{sfn|Lynd|Lynd|1929|pp=123–124}}{{sfn|Engelman|2011|pp=143}} نرخ تولد در آمریکا در بین سال‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، غالباً به خاطر استفاده از ابزار پیشگیری از بارداری، ۲۰ درصد کاهش یافت.{{sfn|Engelman|2011|pp=144}}
 
=== مخالفت‌ها ===
هرچند که درمانگاه‌های پیشگیری از بارداری در سال‌های پایانی دههٔ ۱۹۲۰ رواج بیشتری پیدا کردند، اما جنبش هنوز با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو بود: هنوز بخش عظیمی از جامعهٔ پزشکی در مقابل پیشگیری از بارداری مقاومت نشان می‌دادند؛ حمایت و طرفداری از پیشگیری از بارداری، در [[فهرست سیاه]] [[صنعت رادیو]] قرار گرفته بود،بود؛ قوانین ایالتی و فدرال با وجود آن که اجرا نمی‌شدند، اما همچنان پیشگیری از بارداری را غیرقانونی می‌شمردند.{{sfn|McCann|1994|pp=67–68}}{{sfn|Chesler|1992|pp=220}}<ref group="یادداشت">(قوانین: از سال ۱۹۲۱ مدافعان به طوربه‌طور مداوم سعی کردند قوانین ضد پیشگیری را از کتاب‌ها حذف کنند، اما تلاش‌هایشان به‌ندرت از کمیته خروجی داشت. ببینید: McCann (1994), pp. 68–69.)</ref>
 
اصلی‌ترین نیروی مخالف با پیشگیری از بارداریبارداری، کلیسای کاتولیک بود که به بسیج مخالفان و انجام تظاهرات بسیار علیه پیشگیری از بارداری در چندین محل مختلف در طی دههٔ ۱۹۲۰ دست زد.{{sfn|Engelman|2011|pp=146–147}} کاتولیک‌ها، [[شورای شهر]] [[سیراکیوس، نیویورک|سیراکیوس]] را متقاعد کردند تا سنگر را از انجام سخنرانی در سال ۱۹۲۴ منع کند. [[شورای ملی رفاه کاتولیک‌ها]] علیه پیشگیری از بارداری به مذاکره و لابی پرداخت. سازمان برادری کاتولیک، [[شوالیه‌های کلمبوس]]، هتل‌هایی را که میزبان مناسبت‌ها و کنفرانس‌های پیشگیری از بارداری بودند، تحریم کرد. رئیس پلیس کاتولیک [[آلبانی، نیویورک|آلبانی]] سنگر را از سخنرانی در آنجا منع کرد. شهردار کاتولیک بوستون [[جیمز مایکل کرلی|جیمز کرلی]] سنگر را از سخنرانی در انظار عمومی منع کرد. چندین شرکت خبری نیز تحت فشار کاتولیک‌ها از انتشار مقالات مرتبط با پیشگیری از بارداری سر باز زدند.{{sfn|Engelman|2011|pp=147–148}}{{sfn|Chesler|1992|pp=220}} اما سازمان پیشگیری از بارداری آمریکا با دعوت خبرنگاران و رسانه‌ها برای بیان دلایلش از تحریم‌ها به نفع خود استفاده می‌کرد و از این طریق همدردی عموم جامعه را دریافت می‌نمود.{{sfn|Engelman|2011|pp=148}} با این حال قدرت لابی کاتولیک‌ها در [[قوه مقننه|قوهٔ مقننه]] زیاد بود و با استدلال آن که پیشگیری از بارداری غیرطبیعی، مضر، غیرقابل قبول و خارج از نجابت است، باعث منع چندین طرح از جمله طرح پیشنهادی مری دنت در سال ۱۹۲۴ در راستای ممانعت از قوانین پیشگیری از بارداری شد.{{sfn|Engelman|2011|pp=148}}<ref group="یادداشت">جهت بررسی دقیق اعتراضات مذهبی به پیشگیری از بارداری، نگاه کنید به: Tobin, Kathleen (2001), ''The American Religious Debate Over Birth Control, 1907–1937'', McFarland.</ref>
 
در دههٔ ۱۹۲۰ و در ایالات متحده، ده‌ها درمانگاه پیشگیری از بارداری افتتاح گردید که هیچ‌یک از آن‌ها بدون حادثه و درگیری نبود.{{sfn|Engelman|2011|pp=153}}<ref>Robinson, Caroline Hadley (1930), ''Seventy Birth Control Clinics'', Williams and Wilkins (70 clinics in U.S. and Britain by 1930, cited by Kennedy, p. 291).</ref> در سال ۱۹۲۹ [[اداره پلیس نیویورک سیتی|پلیس نیویورک]] به یک درمانگاه در آن شهر یورش برد و دو پزشک به همراه سه پرستار را به جهت ارائه اطلاعات پیشگیری از بارداری بدون ارتباط با پیشگیری از بیماری دستگیر کردند.{{sfn|Engelman|2011|pp=157}} در این محاکمهمحاکمه، سازمان ملی پیشگیری از بارداری آمریکا پیروزی بزرگی را بهبه‌دست دست آورد،آورد؛ براساس حکم قاضی، پیشگیری از بارداری در راستای ایجاد فاصله بین یک بارداری تا بارداری دیگر، امری قانونی و از دیدگاه پزشکی برای سلامتی مادر مفید بود.{{sfn|Engelman|2011|pp=158}} در این دادگاه بسیاری از پزشکان برجسته به عنوانبه‌عنوان شاهد و برای دفاع حاضر شدند و بخش عظیمی از جامعهٔ پزشکی را به سمت طرفداری از پیشگیری از بارداری سوق دادند.{{sfn|Engelman|2011|pp=157–158}}
 
=== به‌نژادی و نژاد ===
[[پرونده:Woman And The New Race.png|بندانگشتی|راست|alt=An advertisement for a book entitled "Woman and the New Race". At the top is a photo of a woman, seated affectionately with her two sons.|کتاب ۱۹۲۰ سنگر به‌نژادی را تأیید می‌کند.]]
{{وابسته|نژادپرستی در ایالات متحده آمریکا}}
پیش از ظهورِ جنبش پیشگیری از بارداری، [[به‌نژادی]] در اروپا و ایالات متحده محبوبیت زیادی کسب کرده بودکرده‌بود و این موضوع به‌طور گسترده در مقالات، فیلم‌ها و سخنرانی‌ها مورد بحث قرار می‌گرفت.{{sfn|Engelman|2011|pp=131}}{{sfn|Lynn|2001|pp=18}}<ref group="یادداشت">برای بررسی دقیق سنگر و به‌نژادی، نگاه کنید به: Ordover, Nancy (2003), ''American eugenics: race, queer anatomy, and the science of nationalism'', University of Minnesota Press, pp. 137–158.</ref> به‌نژادها احساسات چندگانه‌ای نسبت به پیشگیری از بارداری داشتند: آن‌ها نگران بودند که این امر باعث تشدید تفاوت [[میزان زاد ولد|نرخ تولد]] میان [[نژاد (انسان)|نژاد]] «برتر» و «پست‌تر» بشود. اما در عین حال متوجه ارزش این ابزار جهت «بهبود نژاد» نیز بودند.{{sfn|McCann|1994|pp=107–110}} رهبران جنبش پیشگیری از بارداری هیچگاههیچ‌گاه به‌نژادی را هدف اصلی خود قرار ندادند و به جایبه‌جای آنآن، بر روی آزادی بیان و حقوق زنان تمرکز داشتند،داشتند؛ اما حدود سال ۱۹۲۰، آن‌ها در اندیشهٔ یافتن دلایل یکسانی برای ایدهٔ به‌نژادی بودند به این امید که با گره زدنگره‌زدن این موضوع به به‌نژادی، حمایت گسترده‌تری را برای پیشگیری از بارداری به دستبه‌دست آورند.{{sfn|Engelman|2011|pp=132–133}}{{sfn|McCann|2010|pp=750–751}}{{sfn|McCann|1994|pp=59}} با پیوند خوردن ایدهایدهٔ به‌نژادی با جنبش پیشگیری از بارداری از طریق دلایلی همچون مرتبط بودن تولد بیش از حد با فقر و همینطور جرم و بیماری، به‌نژادی توانست به جنبش پیشگیری از بارداری کمک نماید.{{sfn|McCann|1994|pp=124–125}}{{sfn|Engelman|2011|pp=134}} سنگر دو کتاب در اوایل دههٔ ۱۹۲۰ با نام‌های «''زن و نژاد جدید''» و «''محور تمدن''» انتشار داد که به تأیید به‌نژادی می‌پرداختند.{{sfn|Engelman|2011|pp=132–133}} سنگر و دیگر طرفداران به‌نژادی به تأیید به‌نژادی منفی (که باززایی افراد «پست» را تقبیح می‌کرد) می‌پرداختند. اما از [[اتانازی|مرگ آسانی]] یا به‌نژادی مثبت (که ''افراد برتر'' را به باززایی تشویق می‌کرد) حمایتی نمی‌کردند.{{sfn|McCann|1994|pp=110–113}}{{sfn|Engelman|2011|pp=134}} بسیاری از طرفداران به‌نژادی از حمایت از جنبش پیشگیری از بارداری خودداری کردند، چرا که سنگر، اعتقاد داشت «وظیفهٔ اصلی زن در قبال خودش است، نه در قبال دولت» و بر این اصل پافشاری می‌نمود.{{sfn|Engelman|2011|pp=134}}
 
مانند بسیاری از آمریکاییان سفیدپوست، در دههٔ ۱۹۳۰، برخی از رهبران جنبش پیشگیری از بارداری بر این باور بودند که نژاد افرادافرادِ دارای پوست روشن‌ترروشن‌تر، برتر از نژاد افرادافرادِ دارای پوست تیره‌تر است.{{sfn|McCann|1994|pp=153}}<ref group="یادداشت">همچنین ببینید: ''The Selected Papers of Margaret Sanger, Volume 1'', p. 45.</ref> آن‌ها معتقد بودند که [[سیاه‌پوستان آمریکا]] عقب‌ماندهٔ ذهنی هستند و در مدیریت سلامت خود نسبتاً ناکارآمد هستند و احتیاج به نظارت خاص سفیدان دارند.{{sfn|McCann|1994|pp=151}} به دلیل تسلط و حضور اکثریت سفیدپوست در مقام [[رهبری]] و کادر پزشکی، جنبش پیشگیری از بارداری از طرف سیاهان مورد اتهام نژادپرستی قرار گرفت و این شبهه را بوجودبه‌وجود آورد که پیشگیری از بارداری در مقیاس گسترده به «خودکشی نژادی» بینجامد.<ref group="یادداشت">[[مارکوس گاروی]] رهبر سیاه‌پوست بود که به خاطر ترس از «انقراض» سیاه‌پوستان، مخالف روش‌های جلوگیری از بارداری بود. ببینید: Tone pp. 86–87.</ref>{{sfn|McCann|1994|pp=151–154}}</ref> این سوءظن‌ها و برداشت‌های بد باعث شد تا برخی از سفیدپوستان این موضوع را به معنی عدم تمایل سیاهان برای پیشگیری از باردای بدانند.{{sfn|McCann|1994|pp=152}}
 
[[پرونده:WEB DuBois 1918.jpg|بندانگشتی|چپ|upright|alt=A dignified African-American man, with a mustache, dressed stylishly, sitting down.|[[ویلیام دوبوآ]] که در درمانگاه پیشگیری از بارداری [[هارلم (نیویورک)|هارلم]] خدمت می‌کرد.{{sfn|Baker|2011|pp=200}}]]
 
علیرغم این سوء تعبیرات،سوءتعبیرات، بسیاری از رهبران [[آفریقایی-آمریکایی]] از تلاش جهت عرضهٔ ابزار پیشگیری از بارداری در میان جامعهجامعهٔ سیاه‌پوستان آمریکا پشتیبانی کردند. در سال ۱۹۲۹ [[جیمز اچ.هیوبرت]] یک [[مددکاری اجتماعی|مددکار اجتماعی]] [[سیاه‌پوست]] و رئیس سازمان [[اتحادیه ملی شهری]] از سنگر درخواست کرد تا یک درمانگاه در [[هارلم (نیویورک)|هارلم]] افتتاح کند.{{sfn|Hajo|2010|pp=85}}{{sfn|Engelman|2011|pp=160}} سنگر هزینهٔ مالی را از [[مؤسسه مالی]] [[بنیاد روزنوالد|روزنوالد]] تأمین و درمانگاه را در سال ۱۹۳۰ بازگشایی کرد که کارکنان و پزشکان آن سیاه‌پوستان آمریکایی بودند.{{sfn|Engelman|2011|pp=160}} این درمانگاه توسط هیئت مشاور ۱۵ نفره‌ای متشکل از پزشکان، پرستاران، روحانیون، روزنامه‌نگاران و مددکاران آفریقایی-آمریکایی هدایت می‌شد.{{sfn|Hajo|2010|pp=85}} این موضوع در رسانه‌ها و کلیساهای آفریقایی-آمریکایی‌ها انتشار یافت و تاییدهٔ [[ویلیام دوبوآ]]، بنیانگذار [[انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان]]<ref group="و">National Association for the Advancement of Colored People (NAACP)</ref>، را دریافت کرد.{{sfn|Hajo|2010|pp=85}} در اوایل دههٔ ۱۹۴۰ [[فرزندپروری تنظیم‌شده|فدراسیون فرزندپروری تنظیم‌شده]]<ref group="و">Birth Control Federation of America (BCFA)</ref> برنامه‌ای را با نام پروژهٔ نگرو که توسط بخش خدماتی سیاه‌پوستان<ref group="و">Division of Negro Service (DNS)</ref> مدیریت می‌شد، آغاز کرد.{{sfn|McCann|1994|pp=160–161}}{{sfn|Engelman|2011|pp=175–177}} مانند درمانگاه هارلم، هدف اصلی دی‌ان‌اس و برنامه‌های آن، بهبود سلامت مادران و نوزادان بود.{{sfn|McCann|1994|pp=166}} براساس تجربیاتی که سنگر در درمانگاه هارلم داشت، وی به دی‌ان‌اس پیشنهاد کرد که امکان آن که آمریکاییان سیاه‌پوست از یک پزشک هم‌نژاد خود حرف‌شنوی داشته باشندداشته‌باشند و مشاوره بگیرند بیشتر است، اما رهبران دیگر مخالفت کردند و اصرار داشتند که برای کمک‌رسانی بایستی نیروهای سفید استخدام شوند.{{sfn|McCann|1994|pp=163}} اظهارات و اقدامات تبعیض‌آمیزی که توسط رهبران جنبش بین دههٔ ۱۹۲۰ تا دههٔ ۱۹۳۰ انجام می‌شد، باعث ادامهٔ اتهام نژادپرستانه بودن جنبش شد.{{sfn|McCann|1994|pp=168–173}}<ref group="یادداشت">Birth Control or Race Control? Sanger and the Negro Project (2002){{سخ}}
اتهامات مربوط به نژادپرستی را می‌توان در Franks, Angela (2005), Margaret Sanger's Eugenic Legacy: The Control of Female Fertility, McFarland; and in Davis, Angela (1981), Women, Race, and Class یافت.</ref>
 
=== گسترش دسترسی ===
[[پرونده:Contraceptive diaphragm.jpg|alt=A diaphragm contraceptive device, shown with its box, and a coin (it is about 3 times wider than the quarter).|بندانگشتی|[[دیافراگم (پیشگیری از بارداری)|دیافراگم]] معمول‌ترین روش زنانه پیشگیری از بارداری پیش از قرص‌های ضدبارداری (یک نمونهنمونهٔ امروزی در مقیاس یک سکهسکهٔ ۲۵ سنتی آمریکا).]]
 
دو تصمیم قانونی مهم در دههٔ ۱۹۳۰ میلادی باعث گسترش دسترسی به ابزار پیشگیری از بارداری گردید؛ در سال ۱۹۳۰ دو تولیدکنندهٔ کاندوم علیه یکدیگر در پرونده‌ای با نام ''یانگز رابر'' شکایت کردند و قاضی حکم بر آن داد که تولید ابزار پیشگیری از بارداری یک حرفهٔ قانونی است. او پا را از این فراتر گذاشته و اعلام داشت؛ قانون فدرال که به منع ارسال پستی کاندوم می‌پردازد وجههٔ قانونی ندارد.<ref>Engelman 2011, p. 166. The case was ''Youngs Rubber Corporation v. C. I. Lee and Co, Inc.'' 1930, 45 F. 2d 103.</ref> سنگر برای تسریع در روند دومین جنگ دادگاهی، سفارش یک دیافراگم را در سال ۱۹۳۲ از ژاپن داد، با امید آن که دست برتر را در جنگ تعیین‌کنندهٔ دادگاه‌ها داشته باشد.{{sfn|Engelman|2011|pp=166}} دیافراگم توسط دولت ایالات متحده توقیف شد و پس از آن چالشی که سنگر ایجاد کرده بود،کرده‌بود، موجب تشکیل پرونده‌ای به نام [[دولت ایالات متحده در برابر یک بسته پساری از ژاپن|بستهٔ الحاقی]] در سال ۱۹۳۰ شد که قاضی آن [[آگوستوس نوبل هند|آگوستوس هند]] بود. تصمیم وی، یک مادهٔ قانونی مهم بود که منع پزشکان از دسترسی به ابزار پیشگیری از بارداری را لغو کرد.{{sfn|Engelman|2011|pp=167–168}}<ref>Rose, Melody, p. 29.{{سخ}}Tone, p. 178: Tone calls the ruling a ''coup d'etat'' for Sanger.</ref> این پیروزی دادگاهی باعث تشویق [[انجمن پزشکی آمریکا]]<ref group="و">American Medical Association</ref> شد تا نهایتاً در سال ۱۹۳۷ پیشگیری از بارداری را به عنوانبه‌عنوان خدمات معمول پزشکی و به عنوانبه‌عنوان یک جزء اصلی از [[برنامه درسی]] [[دانشکده پزشکی]] قرار دهد.{{sfn|Engelman|2011|pp=169–170}}<ref>{{پک/بن|BNSCMSP|ک=Biographical Note}}</ref> با این حال جامعهٔ پزشکی برای پذیرش این مسئولیت به کندی عمل می‌کرد و زنان همچنان تا دههٔ ۱۹۶۰ به روش‌های غیرایمن و بی‌اثر و مشاورهٔ نادرست پیشگیری از بارداری از منابع اطلاعات غلط اعتماد می‌کردند.{{sfn|Tone|2002|pp=155}}
 
تا سال ۱۹۳۸ بیش از ۴۰۰ برند تولیدکنندهٔ ابزار پیشگیری از بارداری در بازار وجود داشتند، و بیش از ۶۰۰ برند پیشگیری از بارداری زنانه در دسترس بود، و درآمد صنعت آن بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار در سال بود.{{sfn|Engelman|2011|pp=167}} کاندوم از طریق [[دستگاه فروش خودکار]] موجود در برخی از دستشویی‌های عمومی به فروش می‌رفت. مردان بیش از دوبرابر هزینه‌ای که برای اصلاح انجام می‌دادند، خرج کاندوم می‌کردند.{{sfn|Engelman|2011|pp=167}}{{sfn|Tone|2002|pp=136}} باوجود آن که کاندوم در دههٔ ۱۹۳۰ معمول شد، فمینیست‌های حاضر در جنبش احساس کردند که پیشگیری از بارداری بایستی از امتیازات زنان باشد؛ بنابراین به گسترش ابزار پیشگیری از بارداری تحت کنترل زنان ادامه دادند. کارزاری که در نهایت موجب پیداش [[قرص ضدبارداری]] در دهه‌های بعد شد.{{sfn|Tone|2002|pp=108–110}} برای افزایش دسترسی به ابزار پیشگیری از بارداری با کیفیت بالا طرفداران پیشگیری از بارداری شرکت [[هلند-رنتوس]] را جهت تولید ابزار پیشگیری از بارداری تأسیس کردند، که به تولید دیافراگم که شیوهشیوهٔ پیشنهادی سنگر بود، می‌پرداخت.<ref group="یادداشت">هلند-رنتوس در سال ۱۹۲۵ تأسیس شد. ببینید:
Tone, pp. 127–128.</ref> در دههٔ ۱۹۳۰ استفاده از دیافراگم همراه با [[اسپرم‌کش]] به رایج‌ترین روش تجویزی تبدیل شده بودشده‌بود.{{sfn|Tone|2002|pp=117}} که در سال ۱۹۳۸ میلادی، ۸۵ درصد فروش سالانهٔ پیشگیری از بارداری زنانه را به خود اختصاص داده بودداده‌بود.{{sfn|Tone|2002|pp=152}}
 
=== فرزندپروری تنظیم‌شده ===
{{اصلی|فرزندپروری تنظیم‌شده}}
پروندهٔ بستهٔ الحاقی دادگاه ۱۹۳۶ مشهور به ''وان پکیج'' موجب شد تا دو سازمان پیشگیری از بارداری و درمانگاه تحقیقات بالینی با یکدیگر متحد شوند تا بتوانند دفاعیه موفقیت‌آمیزی داشته باشندداشته‌باشند.{{sfn|Engelman|2011|pp=170–171}} رهبران هر دو گروه آن را موقعیت مساعد جهت ادغام دو سازمان یافتند؛ بنابراین در سال ۱۹۳۷ [[شورای پیشگیری از بارداری آمریکا]] (BCCA) تحت رهبری سنگر تأسیس شد تا این اتحاد را شکل دهد.<ref>{{پک/بن|BCCA|ک=About Sanger: Birth Control Council of America}}</ref>{{sfn|Engelman|2011|pp=171}}<ref>{{پک/بن|BCCA|ک=About Sanger: Birth Control Council of America}}</ref> این تلاش‌ها موجب شد تا نهایتاً دو سازمان در سال ۱۹۳۹ تحت عنوان [[فرزندپروری تنظیم‌شده|فدراسیون پیشگیری از بارداری آمریکا]] ادغام بشود.<ref>{{پک/بن|PPFA|ک=About Sanger: Planned Parenthood Federation of America}}{{سخ}}Date of merger recorded as 1938 (not 1939) in: O'Connor, Karen (2010), ''Gender and Women's Leadership: A Reference Handbook'', p. 743. O'Connor cites Gordon (1976).</ref> با وجود آن که سنگر همچنان نقش رهبر را داشت اما دیگر قدرت پیشین سال‌های ابتدایی جنبش را نداشت و در سال ۱۹۴۲ نیروهای محافظه‌کاری که اکثریت را در سازمان داشتند، نام این سازمان را به [[فرزندپروری تنظیم‌شده]] تغییر دادند نامی که سنگر به دلیل دارا بودن [[حسن تعبیر]] زیاد، به آن اعتراض داشت.{{sfn|Chesler|1992|pp=393}}{{sfn|Engelman|2011|pp=178–179}}<ref>{{پک/بن|MSB|ک=Margaret Sanger : biography}}</ref>
 
جنبش قانونی کردن پیشگیری از بارداری هم‌زمان با تأسیس سازمان فرزندپروری تنظیم‌شده به آهستگیبه‌آهستگی به نتیجه رسید.{{sfn|Engelman|2011|pp=181–186}} در سال‌های ۱۹۴۲ بیش از ۴۰۰ سازمان پیشگیری از بارداری در آمریکا وجود داشت. پیشگیری از بارداری کاملاً توسط حرفهٔ پزشکی مورد پذیرش قرار گرفته بودگرفته‌بود و قوانین ضد پیشگیری از بارداری کامستاک (که همچنان کتبی باقی مانده) وجود داشت، اما به ندرتبه‌ندرت اجرا می‌شد.{{sfn|Engelman|2011|pp=171}}
 
== تحولات بعدی و پیامدهای جنبش ==