باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۱ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
قضیه برتراند- چبیشف یکی از قضای مهمقضایای [[عدد اول|اعداد اول]] است. این قضیه بیان می‌کند برای هر عدد طبیعی بزرگتر از ۳ مانند n عددی اول مانند p هست به طوری که
 
<math>n<p<2n-2</math>
۳۵

ویرایش