گشتاور دوقطبی الکتریکی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ممان دوقطبی الکتریکی به گشتاور دو قطبی الکتریکی منتقل شد: واژه بیگانه ممان)
بدون خلاصۀ ویرایش
'''ممان دو قطبی الکتریکی''' ‌(یا گشتاور دوقطبی الکتریکی) از ویژگی‌های [[مولکول|مولکول‌ها]] است و در [[شیمی]] و [[فیزیک]] در مبحث [[قطبیت]] مولکول‌ها کاربرد دارد. مولکول‌هایی با [[قطبیت]] بالا مثل [[آب]]، ممان دو قطبی بیشتری نسبت به مولکول‌های کمتر قطبی دارند. واحد ممان دو قطبی [[دبای]] است. برای نشان دادن ممان دوقطبی در یک مولکول آن را به صورت [[بردار|برداری]] از [[بار الکتریکی]] جزئی منفی به سمت بار الکتریکی جزئی مثبت نشان می‌دهند.
 
== مقایسه ممان دوقطبی الکتریکی مولکول‌ها ==
مولکول‌هایی با [[قطبیت]] بالا مثل [[آب]]، ممان دو قطبی بیشتری نسبت به مولکول‌های کمتر قطبی دارند. واحد ممان دو قطبی [[دبای]] است. برای نشان دادن ممان دوقطبی در یک مولکول آن را به صورت [[بردار|برداری]] از [[بار الکتریکی]] جزئی منفی به سمت بار الکتریکی جزئی مثبت نشان می‌دهند.
 
== ممان دوقطبی الکتریکی و الکترونگاتیویته ==
ممان دوقطبی در مولکول‌هایی که بینشان [[نیروهای واندروالس]] است مقادیر مختلفی بسته به اختلاف [[الکترونگاتیویته]] [[اتم]]‌ها در مولکول‌ها دارد.
 
== منبع ==
 
* [http://www.chemistry.mcmaster.ca/esam/Chapter_7/section_3.html An Introduction to the Electronic Structure of Atoms and Molecules]
 
== جستارهای وابسته ==
*[[بار الکتریکی]]
*[[الکترونگاتیویته]]
 
 
{{فیزیک-خرد}}
۴٬۸۸۶

ویرایش