سلطان مراد: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(ابرابزار)
'''سلطان مراد''' (۱۴۹۰ - ۱۵۱۸) آخرین پادشاه حکومت [[آق قویونلوها]] بود
هنگامیکه خطبه و سکه به نام سلطان مراد کردند وی نزد [[فرخ یسار]] بود.
منازعات سلطان مراد
 
او در آغاز ۹۰۶ هجری قمری و ۱۵۰۱ میلادی در حدود قزوین و ابهر با [[الوند بیگ]] به جنگ پرداخت که حاصل این جنگ صلحی بود با این شرایط که عراق عجم و فارس به سلطان مراد و آذربایجان و دیار بکر به الوند بیگ داده شود
 
سلطان مراد در ۲۴ ذی الحجه ۹۰۸ هجری قمری و ۲۰ ژوئن ۱۵۰۳ میلادی در نزدیکی همدان با [[شاه اسماعیل یکم]] به جنگ پرداخت که چون شکست خورد به شیراز گریخت. از آنجا نیز به دزفول و بغداد به نزد باریک بیگ پُرناک رفت و ۵ سال و نیم در آنجا فرمان راند
در ۹۱۴ هجری قمری و ۱۵۰۹ میلادی که از توجه لشکریان [[قزلباش]] به جانب عراق هراسان شده بود همراه باریک بیگ که فرمانروای بی چون و چرا آن دیار بود به قرامان روم رفت تا این که سرانجام در ۹۲۰ هجری قمری و ۱۵۱۴۱۵۱۸ میلادی به دست دورمش بیگ شاملو در دیار بکر کشته شد و سرش به نزد شاه اسماعیل فرستاده شد
 
با مرگ سلطان مراد دولت / حکومت آق قویونلوها به پایان رسید