ارزش افزوده: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
(خنثی‌سازی ویرایش 21970691 توسط 92.246.157.160 (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
جزبدون خلاصۀ ویرایش
سود عبارت است از فروش خالص منهای هزینه‌ها (شامل هزینه‌های پرسنلی) که به مدیریت تعلق دارد. این طرز تفکر این احتمال را می‌دهد که میان مدیریت و شاغلان تضاد منافع به وجود آورد.
 
ارزش افزوده برابر است با فروش خالص منهای ارزش مواد و خدمات خریداری شده از خارج که به مدیران و شاغلان تعلق می‌گیرد. چون ارزش افزوده منافع مشترک مدیریت و شاغلان می‌باشد از این رو این دو گروه را به همیک‌دیگر دیگرنزدیکنزدیک می‌کند.
 
== منابع ==