تفاوت میان نسخه‌های «فهرست زندانیان سیاسی ایران»

افزودن دیگر نام ها از منبع هرانا
(اضافه کردن نامها بر اساس منبع هرانا)
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
(افزودن دیگر نام ها از منبع هرانا)
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
* [[مجتبی سمیع‌نژاد]]
* [[کیانوش سنجری]]
 
== س ==
* [[عبدالرحمن سنگانی]]
* [[فرهاد سلیمی]]
 
== ط ==
 
== ع ==
* [[داود عبدالهی]]عبدالحی
 
== ف ==
== ک ==
* [[کیوان کریمی]]
* [[ایوب کریمی]]
 
== گ ==
== ن ==
* [[برزان نصرالله زاده]]
* [[فرشید ناصری]]
 
== ی ==
۴۲۱

ویرایش