تفاوت میان نسخه‌های «غلظت»

۱ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
جز
جز
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
|}
== تغییرات غلظت‌ ==
بطور کلی غلظت چه با تغییر فشار و چه دما میتواند تغییر کند . افزایش فشار همواره غلظت ماده را زیاد میکند.افزایش دما عموما غلظت را کاهش میدهد اما قابل توجه است که برخی استثناها دراین خصوص وجود دارد . برای مثال غلظت آب دربین دمای 0تا4درجه سانتی گراد افزایش می یابد درست مانند رفتاری که ازسیلسیوم در دماهای پایین مشاهده شده است .تاثیر فشار و دما بر روی غلظت مایعات و جامدات کم است .قابلیت فشردگی مایع یا جامد (10−6) bar−1 است .این بدان معناست که در حدود 10هزار مرتبه فشار اتمسفر برای کاهش حجم یک ماده به اندازه یک درصدلازمدرصد لازم است. (هم چنین فشار حدود هزار برای شن و خاک رس نیاز است .
در مقابل غلظت گازها بطور قوی تحت تاثیر فشار است .غلظت یک گاز ایده آل طبق فرمول : <math>
\rho = \frac {MP}{RT}, \,
۱۲۵

ویرایش