تفاوت میان نسخه‌های «دره خزینه»

گفته می‌شود که در جریان مطالعات و جانمایی اولیه سد کرخهٔ ۲ که قرار بود بر روی رود کرخه احداث شود، وجود یک گسل در منطقه در سال ۸۱ تشخیص داده شد و موجب تعطیلی ساخت و ساز گردید. سپس در محلی دیگر با فاصله تقریبی یک کیلومتر از محل قبلی، مطالعات ثانویه زمین‌شناختی و ژئوتکنیک آغاز شد تا محلی دیگر مشخص شود. تردد و نقل و انتقال گروه مطالعاتی و تجهیزات گمانه زنی نیاز به یک پل داشت تا عبور و مرور به راحتی میسر گردد. این نیاز منجر به آغاز عملیات ساخت پل معلقی بر فراز رود کرخه در اوایل بهار سال ۸۲ گردید و تا پاییز همان سال آمادهٔ بهره‌برداری شد.
===تخریب پل توسط افراد ناشناس===
پل «دره خزینه» در شهرستان پلدختر بین دو استان [[لرستان]] و [[ایلام]] و به عنوان یکی از بزرگترین پل‌های معلق خاورمیانه توسط افراد ناشناس، از ورودی دره استان ایلام در روستای [[ماژین]] به پایین انداخته شد، اما هنوز علت و خاطیان این اتفاق مشخص نشده‌اند.<ref>https://www.isna.ir/news/97010701202/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF</ref>
 
=== ۲- پیچ نعل اسبی ===