تفاوت میان نسخه‌های «دره خزینه»

۹۳۱ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
===تخریب پل توسط افراد ناشناس===
پل «دره خزینه» در شهرستان پلدختر بین دو استان [[لرستان]] و [[ایلام]] و به عنوان یکی از بزرگترین پل‌های معلق خاورمیانه توسط افراد ناشناس، از ورودی دره استان ایلام در روستای [[ماژین]] به پایین انداخته شد، اما هنوز علت و خاطیان این اتفاق مشخص نشده‌اند.<ref>https://www.isna.ir/news/97010701202/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF</ref>
این پل چوبی معلق برای تردد افراد بومی بین دو استان ایجاد شده بود و می‌توانست یکی از جاذبه‌های طبیعی دو استان باشد، این گونه از بین رفت، اما باید مقصران آن را شناسایی کرد.<ref>http://www.iribnews.ir/fa/news/2083472/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85</ref><ref>https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3369680-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3</ref><ref>https://www.isna.ir/news/97010601156/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85</ref>
 
=== ۲- پیچ نعل اسبی ===