تفاوت میان نسخه‌های «هم‌هوایی»

اصلاح سرنویس
(ویرایش و تصحیح)
(اصلاح سرنویس)
{{تغییرمسیر|سازش}}
{{تغییرمسیر۳|سازش| برای فیلم‌هایی با نام «سازش»، [[سازش (فیلم ۱۹۶۹)]] و [[سازش (فیلم ۱۳۵۳)]] را ببینید}}
'''هم‌هوایی''' یا '''سازش''' فرآیند [[سازگاری (زیست‌شناسی)|سازگار شدن]] جمعیت‌هایی از ارگانیزم‌ها با شرایط زیست محیطی معینی، که به منظور آزمایش مهیا شده است.