تفاوت میان نسخه‌های «بریجت جونز: نکته باریک (فیلم)»

[[رده:فیلم‌های ایرلندی مرتبط با دگرباشی جنسی]]
[[رده:فیلم‌های با فریم کشیده]]
 
[[رده:فیلم‌های بر پایه رمان]]
[[رده:فیلم‌های بر پایه رمان‌های بریتانیایی]]
[[رده:فیلم‌های بریتانیایی]]