باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|باشگاه‌های جوانان= [[استقلال اهواز]]
|سال‌های= ۲۰۰۴–۲۰۰۲{{سخ}}۲۰۰۵–۲۰۰۴{{سخ}}۲۰۰۶–۲۰۰۵{{سخ}}۲۰۰۷–۲۰۰۶{{سخ}}۲۰۰۷{{سخ}}۲۰۰۸–۲۰۰۷{{سخ}}۲۰۰۸{{سخ}}۲۰۰۹–۲۰۰۸{{سخ}}۲۰۱۱–۲۰۰۹{{سخ}}۲۰۱۳–۲۰۱۱{{سخ}}۲۰۱۳{{سخ}}۲۰۱۳–۲۰۱۴{{سخ}}۲۰۱۶–
|باشگاه‌های= [[باشگاه فوتبال فولاد خوزستان|فولاد خوزستان]]{{سخ}}[[باشگاه ورزشی السد|السد قطر]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال فولاد خوزستان|فولاد خوزستان]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال الامارات امارات|الامارات امارات]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران|پرسپولیس تهران]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال لستر سیتی|لستر سیتی]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران|پرسپولیس تهران]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال سایپای البرز|سایپا البرز]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال استیل آذین تهران|استیل آذین تهران]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال راه‌آهن شهرری|راه‌آهن شهرری]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال صنعت نفت آبادان|صنعت نفت آبادان]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال استقلال صنعتی خوزستان|استقلال صنعتی خوزستان]]{{سخ}}[[باشگاه فوتبال سپیدرود رشت|سپیدرود رشت]]
|تعداد گل =۴۲ (۵){{سخ}}۱۸ (۳){{سخ}}۲۶ (۲){{سخ}}۷ (۱){{سخ}}۶ (۳){{سخ}}۳ (۰){{سخ}}۱۰ (۰){{سخ}}۲۶ (۱){{سخ}}۵۵ (۵){{سخ}}۳۴ (۱){{سخ}}۱۹ (۰){{سخ}}۱۹ (۰){{سخ}}۳۰ (۲)
|سال‌های بازی ملی= ۲۰۱۰–۲۰۰۱