تفاوت میان نسخه‌های «پردیس سینمایی هویزه»

بدون خلاصه ویرایش
(/تصحیح /)
| closed =
| demolished =
| operator = آقای کریمی
| owner =
| former_names = سینما دیاموند
| construction_cost =
| Reserved =
| seating_capacity = سالن ۱ (۴۸۳ نفر) {{سخ}} سالن ۲ (۲۰۸ نفر){{سخ}} سالن ۳ (۱۲۸ نفر){{سخ}} سالن ۴ (۱۰۲ نفر){{سخ}} سالن ۵ (۱۰۲ نفر){{سخ}} سالن ۶ (۳۵ نفر){{سخ}} سالن ۷ (۴۰ نفر){{سخ}} سالن ۸ (۴۵ نفر)