تفاوت میان نسخه‌های «سازمان سنجش آموزش کشور»

== منابع ==
* [http://dolat.ir/Nsite/FullStory/?Id=186547 رئیس سازمان سنجش تغییر کرد]
* [http://rahyabmoshaver.com/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/ معرفی سازمان سنجش آموزش کشور]
نشریه اندیشه پویا؛ شماره ۲۹، مهر ۱۳۹۴
 
کاربر ناشناس