تفاوت میان نسخه‌های «راه شاهی»

جز
←‏فرمان احداث راه: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB
جز (←‏فرمان احداث راه: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB)
 
== فرمان احداث راه ==
پیرموان سال ۴۲۲ پیش از میلاد مسیح، [[داریوش اول|داریوش‌یکم]] در ایران بر اریکه قدرت تکیه زد و احتمالاً پس از سرکوب شورش‌ها فرمان ساخت یک سلسله جاده‌های پهن و عریض نمود که یکی از آن‌ها راه سلطنتی نام داشت و در زمان خود جزء بهترین شاهراه‌ها محسوب می‌شد. راهی که بعدها توسط امپراتوری رم نیز همچنان مورد استفاده قرار گرفت. کیفیت این راه چنان بالا بود که پیک‌های نامه رساننامه‌رسان می‌توانستند مسافتی معادل ۲۶۹۹ کیلومتر را تنها در مدت هفت روز بپیمایند. همچنین درایندر این راه [[چاپارخانه]]‌های زیادی برای تعویض اسب‌های نامه‌رسان‌ها بود. سربازان نیز در بیشتر جاهای این راه برای برقراری امنیت وجود داشتند.
 
ما فقط دربارهٔ دو انتهای راه، شوش و سارد، اطمینان داریم. دو نظر دربارهٔ مسیر راه شاهی در آناتولی (ترکیه) وجود دارد: مسیر شمالی که بر اساس روایت [[هرودوت]] از رودخانهٔ هالیس می گذشته استگذشته‌است و مسیر جنوبی که خط سیر معمول تری را در نظر می گیردمی‌گیرد که در دوره هایدوره‌های پسین تر از آن استفاده می کرده اندمی‌کرده‌اند.<ref>
W. Kleiss, Ein Abschnitt der Acheamenidischen Konigsstrasse von Pasargade und Persepolis nach Susa, bei Naqsh-i Rustam, AMI 14, 1981. p45-53
</ref>[[ویلیام رمزی]] بزرگ ترینبزرگ‌ترین متخصص باستان شناسیباستان‌شناسی آناتولی از مسیر شمالی حمایت کرده استکرده‌است که امروزه نیز طرفداران بسیار دارد.<ref>
ٌW. Ramsay, Historical Geography of Asia Minor, London: John Murrray, 1890
</ref>
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش