باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات: اصلاح حمزهٔ بعد از "ه"
مجموعه یمجموعهٔ شامل عضوهای مشترک دو مجموعه را '''اشتراک''' آنها مینامیم و آن را با نماد ∩ نشان میدهیم مثل : A∩B
 
== تعریف ==
۱۸۶٬۰۵۸

ویرایش