فناوری هوایی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ربات: اصلاح فاصله مجازی
جز (ربات: اصلاح فاصله مجازی: ها)
جز (ربات: اصلاح فاصله مجازی)
'''فناوری هوایی''' به مجموعه دانشها و فناوریهای مرتبط با هوانوردی و بررسی حرکت در جو اطراف زمین
گفته می شودمی‌شود.شناخت ماهیت هوا و جو ، هواپیما ، موشک ، بالگرد ، بالن و غیره ، از شاخه‌های فناوری
هوایی محسوب می شوندمی‌شوند.
 
تاریخچه این فناوری را میتوانمی‌توان به افکار انسان در مورد پرواز و پرندگان ، ساخت بالهای بزرگ برای حرکت
در هوا ،اندیشه‌های [[داوینچی]] و اختراع [[کایت]] و هواپیمای کوچک توسط برادران رایت رساند.
 
۱۸۶٬۰۵۸

ویرایش