تفاوت میان نسخه‌های «الگو:استاد دانشگاه-خرد»

←‏top: جایگزینی با الگوی خرد، replaced: article ← نوشتار، image ← تصویر، pix ← اندازه، subject ← موضوع، qualifier ← توصیف، category ← ر با ویرایشگر خودکار فارسی
(←‏top: جایگزینی با الگوی خرد، replaced: article ← نوشتار، image ← تصویر، pix ← اندازه، subject ← موضوع، qualifier ← توصیف، category ← ر با ویرایشگر خودکار فارسی)
 
{{الگوی خرد
{{asbox
| imageتصویر = Education - Grad Hat.svg
| pixاندازه = 30
| subjectموضوع =
| articleنوشتار = زندگینامه
| qualifierتوصیف = یک استاد دانشگاه
| categoryرده = مقاله‌های خرد استاد دانشگاه
| tempsortترتیب الگو =
| nameنام = الگو:استاد دانشگاه-خرد
}}