تفاوت میان نسخه‌های «عرق (نوشیدنی)»

با فرض حسن نیت ویرایش Tavana Foaad (بحث) خنثی‌سازی شد. (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
(با فرض حسن نیت ویرایش Tavana Foaad (بحث) خنثی‌سازی شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
Bottle of Arak Rayan.jpg|''تصویری از یک بطری عرق ساخت [[سوریه]]''
Palestinian Arak.jpg|''دو بطری عرق ساخت [[فلسطین]]''
Arak Kawar.jpg|''یک بطری عرق ساخت [[اسرائیلناصره]]''
</gallery>