تفاوت میان نسخه‌های «مدل‌سازی معادلات ساختاری»

جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB
جز (ربات:حذف برچسب خالی با استفاده از AWB)
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB)
در مطالعات حوزهٔ علوم انسانی و اجتماعی، تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش طبق فرایندی با قالب کلی مشخص و یکسان صورت می‌پذیرد که مرتبط با آن روش‌های تحلیل آماری متعددی تا به حال معرفی شده استشده‌است. در این میان، مدل سازیمدل‌سازی معادلات ساختاری که در اواخر دهه شصت میلادی معرفی شد، ابزاری در دست محققین جهت بررسی ارتباطات میان چندین متغیر در یک مدل فراهم می‌ساخت. قدرت این تکنیک در توسعه نظریه‌ها باعث کاربرد وسیع آن در علوم مختلف از قبیل [[بازاریابی]]، مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک و سیستم‌های اطلاعاتی شده استشده‌است. یکی از مهمترین دلایل استفاده زیاد پژوهشگران از SEM، قابلیت آزمودن تئوری‌ها در قالب معادلات میان متغیرهاست. دلیل دیگر لحاظ نمودن [[خطای اندازه‌گیری]] توسط این روش است که به محقق اجازه می‌دهد تا تجزیه و تحلیل داده‌های خود را با احتساب خطای اندازه‌گیری گزارش دهد.
مدل‌های مرسوم در مدل سازیمدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) درواقعدر واقع متشکل از دو بخش هستند. [[مدل اندازه‌گیری]] که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سوالات) مربوطه را بررسی می‌نماید و [[مدل ساختاری]] که نشان می‌دهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته‌اند.
استفاده از مدل سازیمدل‌سازی معادلات ساختاری مزایای زیادی دارد که پنج عدد از مهمترین آنهاآن‌ها عبارتند از:
الف) تخمین روابط چندگانه
ب) قابلیت سنجش متغیرهای پنهان (مفاهیم مشاهده نشده)
 
== منابع ==
داوری، علی؛ رضازاده، آرش (۱۳۹۲) مدل سازیمدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
[http://en.wikibooks.org/wiki/Handbook_of_Management_Scales Handbook of Management Scales]*
 
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش