تفاوت میان نسخه‌های «مؤسسه مطالعات پیشرفته»

جز
نیاز شدید به تمیزکاری... (چند مورد را من تصحیح کردم).
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
جز (نیاز شدید به تمیزکاری... (چند مورد را من تصحیح کردم).)
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
{{تمیزکاری}}
{{دانشگاه آمریکا
|نام = مؤسسه مطالعات پیشرفته