تفاوت میان نسخه‌های «جمهوری شورایی سوسیالیستی ایران»

بدون خلاصه ویرایش
{{Infobox Former Country
|native_name =جمهوری گیلان
|conventional_long_name = جمهوری شوروی سوسیالیستی گیلانایران
|common_name = جمهوری سرخ گیلان
|continent = آسیا
|region = خاورمیانه
|country = ایران
|status = [[به رسمیت شناختن دیپلماتیک|کشور به رسمیت شناخته نشده]]
|year_start = ۱۹۲۰
|year_end year_start = ۱۹۲۱۱۲۹۹
|year_end = ۱۳۰۰
|date_start =
|date_end =
|event_start = شورش علیه قاجار
|event_end = نبرد با قاجار و [[رضاشاه|رضاخان]]
|event1 = [[قرارداد ایران و شوروی ۱۹۲۱|قرارداد ایران و شوروی]]
|date_event1 = ۱۹۲۱۱۲۹۹
|p1 = قاجاریهقاجاریان
|flag_p1 =Flag_of_Persia_(1910-1925).svg
|s1 = قاجاریهقاجاریان
|flag_s1 =Flag_of_Persia_(1910-1925).svg
|image_flag = Flag of Persian Socialist Soviet Republic.svg
|national_anthem =
|capital = [[رشت]]
|common_languages = [[زبان فارسی|فارسی]]<br>[[زبان گیلکی|گیلکی]]
|government_type = [[جمهوری]]
|title_leader = رئیس‌جمهور[[#سران حکومت|''سران حکومت'']]
|leader1 = [[میرزا کوچک خان جنگلی|میرزا کوچک خان]]
|leader2 = [[احسان‌الله خان دوستدار|احسان‌الله خان]]
|year_leader1 = ۱۹۲۰–۱۹۲۱}}
}}
{{تاریخ گیلان}}
'''جمهوری شورایی سوسیالیستی ایران''' یا '''جمهوری شورایی گیلان''' یک جمهوری سوسیالیستی با عمر کوتاه بود که به رهبری [[میرزا کوچک خان جنگلی]] که از رهبران [[نهضت مشروطه گیلان]] بود با استفاده از نیروهای چریکی مشهور به جنگلی و با کمک [[ارتش سرخ شوروی]] در ۱۸ رمضان ۱۳۳۸ قمری/ ۱۵ خرداد ۱۲۹۹ شمسی در [[گیلان]] اعلام موجودیت کرد. در حالی که انقلاب سرخ در شوروی پایه‌های خود را استوار می‌کرد نیروهای ارتش سرخ برای تعقیب [[روسهای سفید]] که در شهر انزلی اردو زده بودند وارد انزلی شده و آن‌ها را به همراه نیروهای انگلیسی تحت حمایتشان مجبور به عقب‌نشینی کردند. از طرفی نیروهای میرزا نیز از فرصت به وجود آمده‌استفاده و [[رشت]] را تصرف کردند. پس از تصرف رشت و به کنترل درآوردن منطقه گیلان رهبران جنبش جنگل در نامه‌ای به [[تروتسکی]] فرمانده وقت [[ارتش سرخ]] [[شوروی]] پیروزی ارتش سرخ گیلان در استقرار جمهوری شورایی ایران را اعلام کردند که تروتسکی شخصاً به ایشان تبریک گفت.<ref>THE MILITARY WRITINGS OF LEON TROTSKY