تفاوت میان نسخه‌های «فهرست نام‌های خانوادگی کره‌ای»

جز
اضافه کردن توضیح مختصر هانگول در پرانتز- اضافه کردن فامیل چویی ئ تغییرات وبسته در توضیح بالا
جز (اضافه کردن توضیح مختصر هانگول در پرانتز- اضافه کردن فامیل چویی ئ تغییرات وبسته در توضیح بالا)
این یک '''فهرست نام‌های خانوادگی کره‌ای'''، به ترتیب حروف الفبای [[هانگول]] <nowiki/>(الفبای زبان کره‌ای) است. توجه: (ج) نشان‌دهنده کره جنوبی و (ش) نشان‌دهنده کره شمالی است.
 
 
رایج‌ترین [[:en:List of common Korean surnames|نام‌های خانوادگی کره‌ای]] (به ویژه در کره جنوبی) [[Kim (Korean name)|کیم]]، به دنبال [[Lee (Korean name)|لی]] و [[Park (Korean name)|پارک]] است. روی هم رفته، این سه نام خانوادگی توسط تمامی جمعیت نژادی کره‌ای بکار گرفته می‌شود. کمتر از ۳۰۰ (حدود ۲۸۰)<ref name="KoreaNet">{{cite web |url = http://www.korea.net/NewsFocus/Culture/view?articleId=75090|title = Everything you ever wanted to know about Korean surnames|accessdate = 2015-01-18|date = 2009-04-12|last = Zwetsloot|first = Jacco|work = korea.net|publisher = Korean Culture and Information Service}}</ref> [[نام کره‌ای|نام خانوادگی کره‌ای]] هم اکنون در حال استفاده است. با این حال، نام هر خانواده به یک یا چند قبیله ([[bon-gwan]]) تقسیم شده و به منظور شناسایی نام خانوادگی یک شخص، شناسایی قبیله وی نیز، نیاز است.
 
رایج‌ترین [[:en:List of common Korean surnames|نام‌های خانوادگی کره‌ای]] (به ویژه در کره جنوبی) [[Kim (Korean name)|کیم]]، بهو پس از دنبالآن [[Lee (Korean name)|لی]] و، [[Park (Korean name)|پارک]] و چویی است. روی هم رفته، این سهچهار نام خانوادگی توسط تمامیاکثریت جمعیت نژادی کره‌ای بکار گرفته می‌شود. کمتر از ۳۰۰ (حدود ۲۸۰)<ref name="KoreaNet">{{cite web |url = http://www.korea.net/NewsFocus/Culture/view?articleId=75090|title = Everything you ever wanted to know about Korean surnames|accessdate = 2015-01-18|date = 2009-04-12|last = Zwetsloot|first = Jacco|work = korea.net|publisher = Korean Culture and Information Service}}</ref> [[نام کره‌ای|نام خانوادگی کره‌ای]] هم اکنون در حال استفاده است. با این حال، نام هر خانواده به یک یا چند قبیله ([[bon-gwan]]) تقسیم شده و به منظور شناسایی نام خانوادگی یک شخص، شناسایی قبیله وی نیز، نیاز است.
{| class="wikitable sortable"
![[هانگول]]
۱

ویرایش