تفاوت میان نسخه‌های «تله‌کابین قزوین»

صفحه‌ای تازه حاوی «تله کابین یا ( تله سی یژ و تله میکس ) قزوین در 15 کیلومتری جاده قزوین به راز...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «تله کابین یا ( تله سی یژ و تله میکس ) قزوین در 15 کیلومتری جاده قزوین به راز...» ایجاد کرد)
برچسب: عدم استفاده از یادکرد و پانویس
(بدون تفاوت)