تفاوت میان نسخه‌های «چربی ترانس»

بدون خلاصه ویرایش
(تمیزکاری و رعایت دقیق تر دستورزبان فارسی)
'''چربی ترانس''' یک نام عمومی برای [[چربی غیراشباع|چربی‌های غیراشباعی]] است که دارای [[اسید چرب|اسید(های) چرب]] ترانس-ایزومر (E-isomer) هستند.
 
اسیدهای چرب اشباع نشده براساس شکل فضایی خود دارای دو فرم سیس (cis ) و ترانس (trans) هستند. از آنجایی که واژه اشاره دارد به پیوند‌های مضاعف کربن-کربن می‌توان گفت که چربی‌های ترانس، گاهی [[چربی تک‌سیرنشده|چربی تک‌غیراشباع]] (monounsaturatedMonounsaturated fat) و گاهی [[چربی چندغیراشباع]] (polyunsaturatedPolyunsaturated fat) هستند، اما هیچگاه [[چربی اشباع|اشباع]] نیستند.
 
== پراکندگی ==