تفاوت میان نسخه‌های «بوسنی و هرزگوین»

جز
.، typos fixed: بدلیل ← به دلیل با ویرایشگر خودکار فارسی
(به نسخهٔ 22087325 ویرایش FreshmanBot برگردانده شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
جز (.، typos fixed: بدلیل ← به دلیل با ویرایشگر خودکار فارسی)
== تاریخ ==
== جنگ جهانی اول ==
بوسنی که نژاد اسلاو دارند، باقیمانده قلمروی اروپایی امپراتوری عثمانی مسلمان بود؛ مورد منازعه صربها و امپراتوری اتریش قرار داشت. [[جنگ جهانی اول]] از پایتخت بوسنی و هرزگووین ([[سارایوو]]) و با [[ترور آرشیدوک فرانتس فردیناند]] ولیعهد [[امپراتوری اتریش]] توسط یک صرب ملی گرا آغاز شد؛ باعث شد صربستان و امپراتوری اتریش و بالطبع در ادامه پدرخوانده های آنان: امپراتوری روسیه و امپراتوری آلمان با هم درگیر جنگ گسترده شوند. انگلیس بدلیلبه دلیل رقابت اروپایی، در عملیات ترور و ایجاد این تخاصم اروپایی نقش داشت. امپراتوریهای عثمانی و فرانسه و انگلیس نیز وارد این جنگ بزرگ فراگیر شدند.
 
== جنگ جهانی دوم ==