باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
.، typos fixed: بدلیل ← به دلیل با ویرایشگر خودکار فارسی
* [[رستاخیز فینیگان]] یا [[بیداری فینیگان‌ها]] - (۱۹۳۹)
در رمان "اولیسیس"جویس تلاش میکرد سطح رئالیسم را با سیح نمادین یکسان کند اما در "رستاخیز فینگان ها" به کلی رئالیسم را رها کرده و داستان را در سطح نمادین پیش میبرد.
این اثر بعنوان اخرین اثر جویس و نام آن برگرفته از یک بالاد امریکایی بنام تام فینگان است که بدلیلبه دلیل افتان از نربان جان میسپارد اما هنگامی که شخصی ویسکی ب روی جسد میریزد زنده می شود.تم مرگ و زندگی و دوره های تغیر در زندگی از ویژگی های بارز این رمان است که در برگیرنده ی تاریخ بشریت میشود.
 
=== مجموعه داستان ===