باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
== نام‌گذاری ==
دشت آزادگان دردریببلسل آغاز به '''دست [[میسان]]''' یا '''سهل میان''' معروف بود.
 
در سال ۱۳۱۴ خورشیدی بنا به تصویب هیئت وزیران به '''دشت [[دولت میسان|میشان]]''' تغییر نام یافت و پس از [[جنگ ایران و عراق]]، نام آن به دشت آزادگان تغییر یافت.
کاربر گمنام