تفاوت میان نسخه‌های «آروند دشت‌آرای»

صفحه‌ای تازه حاوی « آروند دشت آراي ،جزو نسلي از كارگردانان تئاتر ايران است كه كار خود را در دهه ه...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی « آروند دشت آراي ،جزو نسلي از كارگردانان تئاتر ايران است كه كار خود را در دهه ه...» ایجاد کرد)
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری عدم استفاده از یادکرد و پانویس
(بدون تفاوت)
۳۰

ویرایش