تفاوت میان نسخه‌های «برج ایفل»

جز
Image:Eiffel_Tower_bw.jpg|یک روز ابری بهاری از بالای
Image:Edoux Pompe Nr 10.jpg|پمپ هیدرولیک اصلی برای بالابرهای ادوکس
Image:EiffelTowerDetials1.JPG|جزئیات ساخت و ساز (آهنکاریآهن‌کاری)
Image:EiffelTowerDetails2.JPG|جزئیات آهنکاریآهن‌کاری (آهن آلات) برج ایفل
Image:Sous_la_Tour_Eiffel_1.jpg|نمایی از زیر برج ایفل
Image:Reflet-tour-Eiffel-Paris-Luc-Viatour.jpg| بازتاب برج در آب