باز کردن منو اصلی

تغییرات

اشتباه تایپی
این شهرستان ۵۹ هزار نفر جمعیت دارد.<ref>[http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8702020061 خبرگزاری فارس]، خبر شماره :۸۷۰۲۰۲۰۰۶۱، بازدید: مارس ۲۰۰۹.</ref>
 
به هنگام تبدیل شدن بخش کیار به شهرستان، قسمت‌هایی از شهرستان اردل به شهرستان کیار افزوده شد. مردم شهرستان به گویشلری بختیاری سخن می‌گویند؛ که هرچه به سمت شهرکرد پیش می‌رویم به فارسیزبان لری با [[لهجه شهرکردی|گویش شهرکردی]] گرایش پیدا می‌کند این بخش از قسمت‌های خان‌نشین بختیاری بوده است. [[قلعه صمصام السلطنه]] به دستور نجفقلی خان مشهور به [[صمصام السلطنه]] در مرکز شهرستان کیار شهر [[شلمزار]] ساخته شده است. این شهرستان و به ویژه [[شلمزار]] خاستگاه مشروطه ایران است.
 
== تقسیمات کشوری ==
۵۳

ویرایش