باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
== منابع ==
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی=منظمی|نام = درویش رضا|عنوان = گذری بر موسیقی دوران باستان | پیوند = http://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=33382 | سال = ۱۳۸۰ | دوره = | شماره = ۹ | صفحات = {{چر}}۷۶-۷۸ | ژورنال = هنرهای زیبا}}
 
{{موسیقی باستان}}
 
[[رده:موسیقی در عهد هخامنشیان|*]]
[[رده:تاریخ موسیقی بر پایه منطقه]]
[[رده:فرهنگ در ایران]]
[[رده:موسیقی ایرانی]]